Liên hệ tư vấn 1900.6165

Phân biệt các đơn vị phụ thuộc của công ty

Sau khi thành lập doanh nghiệp, nếu công ty muốn hoạt động hoặc hiện diện ở nhiều địa điểm khác nhau thì phải thành lập thêm các đơn vị phụ thuộc của công ty. Các đơn vị phụ thuộc này được thành lập và hoạt động như thế nào?

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Được quy định tại điều 45 của Luật doanh nghiệp: chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là các loại đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tuy nhiên chúng có một số điểm khác nhau cơ bản.

Chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc có nhiều chức năng nhất của doanh nghiệp hoạt động theo ủy quyền, có thể thay mặt doanh nghiệp ký hợp đồng, xuất hóa đơn riêng của chi nhánh có thể đặt ở trong nước hoặc nước ngoài.

Tên của chi nhánh bắt buộc phải có cụm từ “CHI NHÁNH” các nội dung khác có thể ghi cho phù hợp quy định pháp luật. Ví dụ: Chi nhánh tại Hà Nội – Công ty CP ABC

Chi nhánh áp dụng phương pháp tính thuế theo công ty mẹ và chịu lệ phí môn bài là 1.000.000 VNĐ

Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc không có chức năng kinh doanh, văn phòng đại diện có thể trưng bày sản phẩm mẫu và thực hiện các hoạt động đại diện và hiện diện của doanh nghiệp.

Tên văn phòng đại diện bắt buộc có cụm từ “VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN”. Ví dụ: Văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh của công ty TNHH ABC

Văn phòng đại diện không phải nộp lệ phí môn bài vì không có chứng năng kinh doanh: Lệ phí môn bài của văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh cũng là một trong các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp thay mặt doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kinh doanh. Địa điểm kinh doanh không có con dấu, mã số thuế riêng.

Địa điểm kinh doanh có thể đặt được với nhiều tên gọi khác nhau như: kho hàng, văn phòng giao dịch…

Địa điểm kinh doanh chỉ được thành lập cùng tình với trụ sở chính hoặc cùng tình với chi nhánh mà không được thành lập tự do.

Địa điểm kinh doanh nộp lệ phí môn bài 1.000.000 VNĐ/năm

Qua các nội dung phân tích trên hy vọng khách hàng có thể phân biệt rõ các loại đơn vị phụ thuộc và có phương án lựa chọn phụ hợp với hoạt động kinh doanh của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ giải đáp.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165