Liên hệ tư vấn 1900.6165

Phương pháp tính thuế trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, theo quy định mới của thông tư 02/2019/TT-BKHĐT trong các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thành lập chi nhánh có mục phương pháp tính thuế trong đo yêu cầu doanh nghiệp chọn 1 trong 4 phương pháp là:
– Khấu trừ
– Trực tiếp trên GTGT
– Trực tiếp trên doanh số
– Không phải nộp thuế GTGT
Theo đó, khi thành lập mới doanh nghiệp hoặc chi nhánh thì người nộp hồ sơ có cần tích chọn các chỉ tiêu này hay không?

Trả lời

Hiện tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ra có nhiều thay đổi trong đó một số nội dung dễ gây hiểu lầm và làm khó doanh nghiệp như vấn đề kế toán trưởng/phụ trách kế toán trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, một số trường hợp bị thông báo hồ sơ không hợp lệ vì lý đo để giám đốc công ty vào vị trí phụ trách kế toán. Việc yêu cầu doanh nghiệp hoặc chi nhánh lựa chọn phương pháp tính thuế cũng là một trong những vấn đề làm chung ta đau đầu. Mặc dù biểu mẫu trong thông tư có quy định tuy nhiên xét về các quy định của pháp luật thì về cơ bản là doanh nghiệp không cần lựa chọn các thông tin này. Lý do sẽ được đưa ra dưới đây:

Phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp

Trước đây theo quy định của thông tư 219/2013/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp mới thành lập áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp, muốn áp dụng phương pháp khấu trừ phải nộp mẫu 06/GTGT, từ ngày 05/11/2017 theo thông tư 93/2017/TT-BTC quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
1. Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau điểm đ Khoản 3 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) và thay bằng nội dung như sau:
Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Theo quy định trên việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể:
– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế
(Xem thêm tại công văn 4253/TCT-CS ngày 20/09/2017 của Tổng cục thuế)

Theo các căn cứ trên thì việc yêu cầu doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính thuế khi đăng ký kinh doanh là không có cơ sở. Vì vậy, doanh nghiệp không bắt buộc phải lựa chọn phương pháp tính thuế khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phương pháp tính thuế đối với chi nhánh

Đối với chi nhánh thì sao, việc lựa chọn phương pháp tính thuế như thế nào? Có cần lựa chọn phương pháp tính thuế trong hồ sơ thành lập chi nhánh không? Tại điểm b khoản 4 điều 3 thông tư 119/2014/TT-BTC quy định như sau:

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:
4. Các trường hợp khác:
b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Theo quy định này thì phương pháp tính thuế của chi nhánh sẽ theo phương pháp tính thuế của công ty chủ quản, cho dù có chọn hay không chọn trong hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh. Do vậy, đối với trường hợp thành lập chi nhánh cũng không nhất thiết chọn phương pháp tính thuế mà sẽ áp dụng theo công ty mẹ.

Đối với cả hai trường hợp trên khách hàng đều không nhất thiết phải chọn phương pháp tính thuế, tuy nhiên do văn bản mới ban hành nhiêu trường hợp chuyên viên xử lý không có kinh nghiệm hoặc trình độ còn yếu nên nếu không chọn phương pháp tính thuế có thể bị thông báo sửa đổi bổ sung. Các trường hợp này các bạn vui lòng liên hệ AZLAW để được tư vấn và giải đáp để hồ sơ theo đúng quy định.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165