Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quyền kiểm tra của quản lý thị trường

Nếu mình thuê 1 căn nhà (cả nhà) và lấy tầng 1 để kinh doanh (không treo biển ở ngoài cửa) thì có bị quản lý thị trường vào kiểm tra không ạ? Người Quản lý thị trường được làm những gì khi đến kiểm tra cửa hàng của mình? Quản lý thị trường có được tự ý lục lọi đồ trong cửa hàng hay kiểm tra túi quần, túi áo của mình không ạ?

Trả lời

Chào bạn! Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ Trung ương đến huyện, có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của quản lý thị trường địa phương:

Điều 6. Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Đội quản lý thị trường
1. Vị trí và chức năng:
a) Đội Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn và lĩnh vực được giao;
b) Đội Quản lý thị trường có trụ sở làm việc, con dấu, tài khoản giao dịch tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ:
a) Thực hiện công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, công nghiệp; thu thập thông tin về diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệp trên địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; đề xuất và kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là cấp huyện), Chi cục Quản lý thị trường hoặc cơ quan nhà nước có liên quan biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật thương mại, công nghiệp trên địa bàn, lĩnh vực được giao;
b) Kiểm tra tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật về thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác được giao;
c) Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý khi phát hiện có hành vi vi phạm hành chính hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
d) Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
đ) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo phân công của Chi cục Quản lý thị trường;
e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền;
g) Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ, trang thiết bị khác, lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chi cục Quản lý thị trường;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Như vậy, quản lý thị trường có thể kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất nơi tiến hành hoạt động kinh doanh của bạn. Quản lý thị trường có quyền yêu cầu bạn xuất trình các giấy tờ cần thiết trong hoạt động kinh doanh cũng như kiểm tra nơi sản xuất, kho hàng,… xem bên bạn có tuân thủ pháp luật hay không. Việc bạn không gắn biển tại trụ sở, địa điểm kinh doanh hoặc không có đăng ký kinh doanh là hành vi không tuân thủ pháp luật, sẽ bị quản lý thị trường kiểm tra. Nếu có phát hiện ra dấu hiệu vi phạm, quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165