Thứ Hai (22/07/2024)

Công khai nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện quảng cáo trang thiết bị y tế như thế nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục để thực hiện quảng cáo trang thiết bị y tế?

Trả lời

Xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Theo quy định tại điều 7 nghị định 181/2013/NĐ-CP trang thiết bị y tế được xếp vào các hàng hóa, dịch vụ đặc biệt. Vi vậy, theo thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của bộ y tế trước khi thực hiện quảng cáo đơn vị quảng cáo cần làm thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế theo quy định này. Tham khảo nội dung giấy xác nhận nội dung quảng cáo dưới đây:

Mẫu xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Trang thiết bị y tế loại A có cần xin xác nhận nội dung quảng cáo? Theo quy định tại khoản 2 điều 18 thông tư 09/2015/TT-BYT quy định đối tượng xác nhận nội dung quảng cáo phải có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. Tại điểm a khoản 1 điều 20 giải thích số lưu hành của thiết bị y tế loại A là số công bố điêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng việc công bố thiết bị y tế loại A là do doanh nghiệp tự cam kết và không được cơ quan nhà nước “chứng nhận” như tại nội dung thông tư 09/2015/TT-BYT do vậy hiện tại khi nộp hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế loại A sẽ không được tiếp nhận

Bãi bỏ thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021 theo quy định tại nghị định 98/2021/NĐ-CP sẽ bãi bỏ thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế theo điều 75 của nghị định 98/2021/NĐ-CP quy định: “3. Bãi bỏ quy định tại Điều 7 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

Tại điều 7 nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định về đối tượng phải xác nhận nội dung quảng cáo. Do vậy, việc bãi bỏ điều 7 nghị định 181/2013/NĐ-CP sẽ dẫn tới việc bỏ thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính, bao gồm việc bãi bỏ điều kiện và một số thủ tục, cũng nhưng đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ như:

Bãi bỏ thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế và thay bằng hình thức quản lý doanh nghiệp tự đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế nội dung, hình thức dự kiến quảng cáo và được thực hiện sau khi đã công khai.

Nguồn: https://moh.gov.vn/tin-tong-hop/-/asset_publisher/k206Q9qkZOqn/content/-ua-trang-thiet-bi-y-te-sinh-pham-xet-nghiem-vao-mat-hang-phai-ke-khai-gia

Công khai nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế

Đối với hoạt động quảng cáo trang thiết bị y tế sẽ phải công khai nội dung quảng cáo theo điều 62 nghị định 98/2021/NĐ-CP trước khi tiến hành quảng cáo.

Điều 62. Quảng cáo trang thiết bị y tế
1. Nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế phải phù hợp với một trong các tài liệu sau đây:
a) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B;
b) Hồ sơ đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.
2. Quảng cáo trang thiết bị y tế phải có các nội dung sau đây:
a) Tên trang thiết bị y tế, chủng loại, mã sản phẩm, hãng sản xuất, nước sản xuất;
b) Số lưu hành;
c) Tính năng, tác dụng;
d) Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc tổ chức được chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế ủy quyền;
đ) Cảnh báo liên quan đến sức khỏe người sử dụng, điều kiện bảo quản (nếu có).
3. Quảng cáo trang thiết bị y tế trên báo nói, báo hình phải đọc hoặc thể hiện rõ ràng nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Trước khi thực hiện quảng cáo, chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc tổ chức được chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế ủy quyền bằng văn bản có trách nhiệm đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế nội dung và hình thức dự kiến quảng cáo.
5. Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc tổ chức được chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự phù hợp của nội dung quảng cáo với bản nội dung dự kiến quảng cáo đã đăng tải và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc hồ sơ đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.
6. Các tài liệu hoặc vật phẩm không đề cập đến tên trang thiết bị y tế; tài liệu hoặc vật phẩm chỉ liệt kê tên, thông số kỹ thuật trang thiết bị y tế nhưng không có thông tin tính năng, tác dụng; tài liệu nghiên cứu khoa học; tài liệu lâm sàng; tài liệu hỗ trợ đào tạo hướng dẫn sử dụng sản phẩm không được coi là tài liệu quảng cáo.
Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp
7. Công khai nội dung và quảng cáo trang thiết bị y tế bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Theo quy định này, đối với các sản phẩm trang thiết bị y tế trước khi công khai nội dung quảng cáo phải thực hiện:
Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế (đối với trang thiết bị y tế loại A, B)
Đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (Đối với trang thiết bị y tế loại C, D)

Việc thực hiện công khai hình thức và nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế thực hiện tại cổng thông tin về quản lý trang thiết bị y tế dmec.moh.gov.vn gồm các nội dung quảng cáo tại Báo nói, báo hình; Không phải báo nói, báo hình; Hội thảo

Mức phạt về quảng cáo trang thiết bị y tế

Theo quy định tại nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định mức phạt với vi phạm về quảng cáo trang thiết bị y tế như sau

Điều 54. Vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Quảng cáo trang thiết bị y tế có nội dung không phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc Giấy phép nhập khẩu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
b) Thông tin không kịp thời tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khách hàng về các cảnh báo liên quan đến sự cố, tác dụng không mong muốn của trang thiết bị y tế.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Quảng cáo không đúng với tính năng, tác dụng của trang thiết bị y tế;
b) Giấu giếm các cảnh báo liên quan đến sự cố, tác dụng không mong muốn của trang thiết bị y tế;
c) Quảng cáo mà thiếu tên, chủng loại, hãng sản xuất, nước sản xuất trang thiết bị y tế hoặc tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc cải chính thông tin đối với hành vi quy định tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều này;
b) Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, sản phẩm quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Như vậy, có thể thấy rằng việc quảng cáo trang thiết bị y tế (nếu chưa thực hiện công khai nội dung quảng cáo khi chưa có cổng thông tin để công khai) thì chưa bị xử phạt. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có thể bị xử phạt khi vi phạm các nội dung liên quan tới quảng cáo không phù hợp với đăng ký lưu hành.

Câu hỏi thường gặp

1. Quảng cáo trang thiết bị y tế có cần giấy phép quảng cáo? Theo quy định hiện hành, việc quảng cáo trang thiết bị y tế cần đáp ứng một số điều kiện nhất định và phải công khai nội dung quảng cáo trước khi tiến hành quảng cáo. Việc quảng cáo trang thiết bị y tế do doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và cơ quan quản lý chỉ thực hiện hậu kiểm.
2. Nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế cần đáp ứng nội dung gì? Nội dung quảng cáo của trang thiết bị y tế cần phù hợp quy định tại luật quảng cáo và hồ sơ lưu hành trang thiết bị y tế. Khách hàng nên tham vấn luật sư để thực hiện quảng cáo một cách hợp pháp.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan