Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Sáu 19

Quy định nộp tờ khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ

Hỏi: Hiện nay tôi đang có vướng mắc về nộp tờ khai thuế môn bài như sau: Công ty chúng tôi thành lập ngày 01/5/2016, khi thành lập công ty tôi đăng ký vốn điều lệ 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng). Trong quá trình hoạt động, ngày 23/11/2018 công ty tôi có tăng vốn điều lệ từ 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng) lên 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng). Khi tăng vốn điều lệ như vậy , công ty tôi có phải nộp tờ khai thuế môn bài theo mức vốn điều lệ mới cho Chi cục thuế quản lý trước ngày 31/12/2018 không? Rất mong nhận được tư vấn từ Quý Công ty.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho AZLAW, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: Điều 4, Thông tư 302/2016/TT – BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài quy định mức thu lệ phí môn bài như sau:

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm”   

Theo quy định trên trường hợp công ty bạn thay đổi mức vốn điều lệ từ 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng) lên 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng), làm thay đổi mức thu lệ phí môn bài. Tuy nhiên theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng Cục thuế hướng dẫn Cục thuế tỉnh Kiên Giang về lệ phí môn bài có hướng dẫn:
“Người nộp thuế chỉ khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra kinh doanh. Trường hợp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Hiện nay đã có cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế”. 
Như vậy, công ty bạn tự xác định mức lệ phí môn bài và nộp mức đó bắt đầu từ năm 2019 và không cần phải nộp tờ khai lệ phí môn bài theo bậc thuế mới trước ngày 31/12/2019.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan