Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Sáu (10/04/2020)

Quy định về cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài

Giấy phép lao động là điều bắt buộc đối với lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam. Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất. Dưới đây là toàn bộ quy định của pháp luật liên quan đến cấp giấy phép lao động như: Điều kiện cấp, hồ sơ cần có, trình tự cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

Điều kiện cấp giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động trừ trường hợp thuộc diện không phải xin giấy phép lao động, những trường hợp này sẽ phải thực hiện thủ tục xin xác nhận không phải xin cấp giấy phép lao động. Khi xin cấp giấy phép lao động người lao động nước ngoài sẽ phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 9, Nghị định 11/2016/NĐ-CP  bao gồm các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 •  Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Trình tự xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài
Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tới cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (mẫu 01 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy phép hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (bản sao y chứng thực)
 • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc áp dụng với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoại tại Cơ quan cấp phép; 12 ngày làm việc áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng online qua trang thông tin điện tử: dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động 
Trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam người sử dụng lao động nước ngoài phải gửi hồ sơ xin cấp giấy phép lao động tới cơ quan có thẩm quyền gồm có:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động (Mẫu 07 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)
 • Giấy khám sức khỏe của người lao động có thời hạn 12 tháng tính từ thời điểm khám sức khỏe đến thời điểm nộp hồ sơ
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không vi phạm quy định của pháp luật
 • Các giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành chuyên gia, lao động kỹ thuật. Các giấy tờ chứng minh này có thể là bằng cấp, xác nhận, chứng chỉ, quyết định bổ nhiệm….
 • 02 ảnh màu 4×6 được chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
 • Hộ chiếu của người lao động nước ngoài (Bản sao y chứng thực)
 • Thông báo chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài (Bản sao y chứng thực)
 • Giấy giới thiệu cho người thực hiện nộp hồ sơ

Về việc nộp hồ sơ người được ủy quyền nộp hồ sơ có thể thực hiện nộp hồ sơ theo 02 cách sau:
– Nộp Hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan cấp giấy phép lao động
– Nộp hồ sơ online qua trang thông tin điện tử: dvc.vieclamvietnam.gov.vn
Thời gian cấp giấy phép lao động: 05 ngày làm việc
Lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 VNĐ/giấy phép lao động

Sau khi được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động. Thẻ tạm trú này có giá trị thay thế thị thực (VISA) cho phép người nước ngoài được cư trú có thời hạn tại Việt Nam

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165