Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quy định về nội dung, hình thức của con dấu doanh nghiệp

Từ ngày 1/7/2015 Luật doanh nghiệp năm 2014 chính thức được áp dụng và triển khai trên thực tế. Theo đó có nhiều quy định mới thay đổi về cấp giáy chứng nhận đăng ký kinh doanh đặc biệt là quy định mới về quản lý và sử dụng con dấu doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp năm 2014.

Cơ quan công an không quản lý con dấu của doanh nghiệp

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2015 có hiệu lực từ 01/07/2015 con dấu của doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp chủ động về hình thức:

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:
a) Tên doanh nghiệp;
b) Mã số doanh nghiệp.
2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

Như vậy từ ngày 1/7/2015 con dấu của doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp tự quyết định về mặt hình thức con dấu và tự thực hiện khắc dấu và công bố mẫu dấu lên trang đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  • Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình dáng, khắc hoa văn, logo trên mặt dấu miễn sao trên mặt con dấu vẫn có đầy đủ các thông tin như: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp có thể lựa chọn khắc một hoặc nhiều con dấu tùy vào nhu cầu sử dụng con dấu của doanh nghiệp mình
  • Khi mẫu con dấu doanh nghiệp được đăng tải trên trang cổng thông tin điện tử : dangkykinhdoanh.gov.vn thì mẫu con dấu mà doanh nghiệp khắc và công bố mới có giá trị. Các cá nhân tổ chức muốn kiểm tra giá trị pháp lý mẫu con dấu của doanh nghiệp có thể xem tại hướng dẫn tra cứu mẫu dấu

Hình ảnh thể hiện trên con dấu phải đáp ứng quy định tại điều 12 và 14 của nghị định 96/2015/NĐ-CP:

Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp
2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.
Điều 14. Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu
1. Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:
a) Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b) Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
c) Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều này, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu. Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp.

Thủ tục công bố mẫu dấu

Hồ sơ công bố mẫu dấu

– Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp (biểu mẫu II-8 Biểu mẫu trong thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
– Văn bản ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (có thể là hợp đồng cung cấp dịch vụ và giấy giới thiệu)
– Chứng minh nhân dân của người đại diện nộp hồ sơ (bản sao có chứng thực)

Cách thức nộp hồ sơ công bố dấu

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo hướng dẫn ở trên doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ công bố dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh (thành phố) nơi công ty có trụ sở. Tham khảo tại nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh. Khi nộp hồ sơ công bố dấu online, cá nhân nộp hồ sơ sẽ phải có tài khoản đăng ký kinh doanh nộp hồ sơ trên trang thông tin điện tử dangkykinhdoanh.gov.vn.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165