Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quy định về hứa thưởng trong dân sự

Trong thực tế, có rất nhiều hành vi hứa thưởng. Ví dụ như ở các công ty những nhà quản trị hàng đầu hay đưa ra các hành vi hứa thưởng nhằm khuyến khích tạo động lực cho nhân viên của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ đem lại kết quả tốt cho công ty. Hay chỉ là các quan hệ xã hội bình thường cũng thường xuyên xảy ra hành vi hứa thưởng. Vậy bản chất của hứa thưởng là gì, có phải là một giao dịch dân sự có điều kiện hay không?

Trước hết, chúng ta phải tìm hiểu hứa thưởng là gì? Về quy định của hứa thưởng cũng được thể hiện tại điều 570 bộ luật dân sự 2015.

Điều 570. Hứa thưởng

1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Theo đó:

  • Là một hành vi pháp lý đơn phương. Nhưng được công khai, tính công khai trong quan hệ Hứa thưởng và Thi có giải thể hiện trước hết ở chỗ, các chế định này, không ấn định cũng như không giới hạn về chủ thể tham gia, mà chỉ đưa ra một số quy ước hay điều kiện nhất định.
  • Điều kiện phát sinh: khi thực hiện hoàn thành được công việc.
  • Chủ thể hứa thưởng phải trả thưởng khi đáp ứng điều kiện phát sinh.
  • Công việc phải cụ thể, có thể thực hiện, không vi phạm điều cấm, không trái đạo đức.
  • Sự thể hiện ý chí một cách công khai của người hứa thưởng cũng có thể có đối tác rõ ràng, hoặc không có một đối tác rõ ràng. Vì vậy, hành vi thực hiện công việc của bất kỳ một người nào đều được coi là chấp nhận hợp đồng và khi đó phát sinh nghĩa vụ trả thưởng của bên hứa thưởng. Người thực hiện công việc chấp nhận lời đề nghị giao kết và việc thực hiện công việc mặc nhiên cũng được coi là chấp nhận đề nghị. Ở đây cần chú ý là nếu đề nghị hứa thưởng chỉ được đưa ra cho một người nhất định thì giao dịch đó không còn là hứa thưởng theo quy định tại mục này là một dạng hợp đồng khác.

Đối với giao dịch dân sự có điều kiện thì được quy định tại điều 120 luật dân sự 2015.

Điều 120. Giao dịch dân sự có điều kiện

1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự thì khi điều kiện đó xảy ra, giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ.

2. Trường hợp điều kiện làm phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự không thể xảy ra được do hành vi cố ý cản trở trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên thì coi như điều kiện đó đã xảy ra; trường hợp có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên cố ý thúc đẩy cho điều kiện xảy ra thì coi như điều kiện đó không xảy ra.

Được hiểu:

  • Có thỏa thuận về điều kiện phát sinh
  • Giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ
  • Có tác động của một trong hai bên trực tiếp, gián tiếp có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong từng trường hợp.
  • Các điều kiện đó dự liệu khả năng có thể xảy ra nhưng không chắc chắn xảy ra trong tương lai.

Có 2 cách hiểu trong trường hợp này:

Thứ 1, vì trong giao dịch có điều kiện các bên có thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự thì khi điều kiện đó xảy ra, giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ. Mà hứa thường là hành vi pháp lý đơn phương của một chủ thể đưa ra điều kiện mà không cần thỏa thuận với một chủ thể nào khác. Như vậy, hứa thưởng không thể là giao dịch dân sự có điều kiện được, bởi phải có thỏa thuận.

Thứ 2, Hành vi pháp lý đơn phương cũng là giao dịch dân sự, bên cạnh sự thể hiện là một hành vi pháp lý đơn phương và có tính công khai thì khi các chủ thể khác( không giới hạn chủ thể, có thể có 1 số điều kiện nhưng không chỉ ra 1 hay bắt buộc 1 số chủ thể nào) có thể thực hiện được các điều kiện về công việc đó thì cũng được xem như việc chấp nhận giao kết đối với chủ thể hứa thưởng. Vì vậy, hứa thưởng cũng được xem như một giao dịch dân sự có điều kiện.

Ví dụ: Ông A, thông báo cho toàn thể nhân viên trong công ty, tháng sau nếu ai có thể làm tăng doanh thu công ty lên 0,5 % thì hứa sẽ tặng cho 1 chiếc Iphone 7. Nếu có 1 nhân viên nào đó hay 1 nhóm nhân viên làm được thì ông A sẽ trả thưởng cho những người đó. Còn nếu không có 1 nhân viên nào có thể thực hiện được thì điều kiện phát sinh không có. Cách thức trả thưởng được quy định tại điều 572 bộ luật dân sự 2015.

Điều 572. Trả thưởng

1. Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.

2. Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.

3. Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.

4. Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165