Quy định về website thương mại điện tử bán hàng

Hện tại việc bán hàng, giới thiệu hàng hóa dịch vụ trên các trang website khá phổ biến tại Việt Nam. Để kiểm soát hoạt động của các Website thương mại điện tử này Chính Phủ đã ban hành rất nhiều văn bản quy định cụ thể về điều kiện hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng. AZLAW xin tổng hợp các quy định liên quan đến hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng như sau:

Khái niệm website thương mại điện tử bán hàng

Căn cứ khoản 1, Điều 52 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định về Thương mại điện tử, Website thương mại điện tử bán hàng  được hiểu là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình. Như vậy website thương mại điện tử bán phục vụ hoạt động bán hàng của chính đơn vị sử dụng website. Đây là điểm khác biệt so với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Các điều kiện cần có khi sử dụng website thương mại điện tử bán hàng

Cung cấp các thông tin trên website thương mại điện tử bán hàng

Website thương mại điện tử bán hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin về người sở hữu website, hàng hóa; Thông tin về hàng hóa, dịch vụ; Thông tin về giá; thông tin về điều kiện giao dịch chung; Thông tin về vận chuyển, giao nhận; Thông tin về phương thức thanh toán.

  • Thông tin về người sở hữu website. Trên website thương mại điện tử bán hàng tổ chức, cá nhân sử dụng website thương mại điện tử bán hàng phải công bố tối thiểu các thông tin sau trên website: Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác
  • Thông tin về hàng hóa, dịch vụ. Tổ chức, cá nhân sử dụng website thương mại điện tử bán hàng phải cung cấp các thông tin về đặc tính của hàng hóa, nội dung của dịch vụ để khách hàng có thể hiểu rõ được đối tượng hàng hóa dịch vụ đó có phù hợp với nhu cầu của mình, tránh sự hiểu lầm khi giao dịch mua bán.
  • Thông tin về giá: Đây cũng là thông tin bắt buộc cần phải cung cấp trên website để đảm bảo tính khách quan, tránh gây hiểu lầm cho khách hàng. Thông tin về giá sản phẩm, dịch vụ  phải thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác.
  • Thông tin về điều kiện giao dịch chung. Thông tin về điều kiện giao dịch chung có thể là:  Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này; Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có;Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có;Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.
  • Thông tin vận chuyển và giao nhận: Thông tin về hình thức vận chuyển và giao nhận cũng phải được ghi rõ trên website thương mại điện tử.
  • Thông tin về phương thức thanh toán: Tổ chức, cá nhân sử dụng website thương mại điện tử phải  cung cấp  các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp

Thực hiện thông báo website thương mại điện tử với bộ công thương

Hiện nay thủ tục thông báo website thương mại điện tử được thực hiện online trên trang http://www.online.gov.vn. Quý khách hàng tham khảo thêm: Hướng dẫn thủ tục thông báo website thương mại điện tử