Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quy trình thủ tục để thực hiện đóng mã số thuế

Đóng mã số thuế hay còn gọi là “chấm dứt hiệu lực mã số thuể” là một trong các công việc cần thiết để thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan thuế đối với các đơn vị trực thuộc hoặc doanh nghiệp. Thủ tục đóng mã số thuế có khó hay không? Thời gian đóng mã số thuế như thế nào?

Đóng mã số thuế là gì?

Đóng mã số thuế là hoạt động chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế. Với các doanh nghiệp muốn giải thể. Thủ tục đóng mã số thuế chính là thủ tục cần thiết để giải thể tại cơ quan thuế. Để có thể đóng mã số thuế doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện:
– Nộp đầy đủ các loại tờ khai, báo cáo thuế
– Nộp đầy đủ các loại thuế (không còn nợ thuế)

Đóng mã số thuế đối với doanh nghiệp

Các trường hợp đóng mã số thuế của doanh nghiệp

– Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;
– Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;
– Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
– Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì toàn bộ các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của đơn vị chủ quản

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Đối với doanh nghiệp: Việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp được cơ quan thuế thực hiện cùng với thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp (giải thể) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Biên bản họp, quyết định giải thể của doanh nghiệp
– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT theo mẫu tại thông tư 95/2016/TT-BTC

Quy trình xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế và các đơn vị trực thuộc của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sang đơn vị chủ quản theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT gửi cho người nộp thuế (trừ người nộp thuế là doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp sẽ chấm dứt hiệu lực khi có thông báo giải thể của Sở KHĐT).

Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty

Đóng mã số thuế đối với đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện)

Các trường hợp đóng mã số thuế của đơn vị phụ thuộc

– Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản.
– Đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
– Đơn vị trực thuộc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương theo quy định của pháp luật.

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Người nộp thuế nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn;
– Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;
– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

Quy trình xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

– Trong vòng 2 ngày làm việc chuyển trạng thái của người nộp thuế “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”
– Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sang đơn vị chủ quản theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế (trừ người nộp thuế là doanh nghiệp).

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế qua mạng

Để thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế qua mạng cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và đăng nhập ID (mã số thuế) và mật khẩu của người nộp thuế

Bước 2: Chọn mục chấm dứt hiệu lực MST và đính kèm các tài liệu tuỳ từng trường hợp gồm các tài liệu sau:
– Quyết định giải thể
– Biên bản họp hoặc giấy tờ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp
– Quyết định mở thủ tục phá sản
– Bản sao quyết định chia/Hợp đồng Hợp nhất/Hợp đồng sáp nhập
– Bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận
– Giấy chứng nhận ĐKT/Thông báo MST Bản thanh lý hợp đồng Văn bản chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí
Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hải quan Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu
– Bản sao thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản
– Bản sao quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc Văn bản giải trình mất giấy chứng nhận ĐKT/Thông báo MST

Bước 3: Gửi hồ sơ bằng chữ ký số và chờ trả lời của cơ quan thuế

Xem thêm:
Chấm dứt hoạt động chi nhánh
Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165