Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập mới đối với doanh nghiệp

Bước 1: Thu thập, tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng và tư vấn sơ bộ
a) Tiếp nhận thông tin ban đầu khách hàng cung cấp bao gồm:
+   Loại hình công ty dự định thành lập;
+   Tên và địa chỉ trụ sở chính công ty dự định thành lập;
+   Ngành nghề kinh doanh của khách hàng dự định đăng ký;
+   Mức vốn điều lệ dự định đăng ký;
+   Thông tin của sáng lập viên (thành viên/cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn…)
+   Các thông tin khác liên quan đến vấn đề thành lập công ty.
b) Xử lý thông tin, tư vấn sơ bộ về điều kiện và yêu cầu sửa đổi:
Căn cứ vào thông tin khách hàng cung cấp và các quy định pháp luật liên quan (điều kiện về đặt tên doanh nghiệp, trụ sở doanh nghiệp, nghành nghề kinh doanh, điều kiện về thành viên/cổ đông sáng lập…) nhằm phân tích và định hướng khách hàng lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu đã đặt ra và tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể như sau:
+   Dựa trên quy định pháp luật, phân tích, đánh giá quy định và điều kiện thành lập đối với từng loại hình doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân ….) và căn cứ vào điều kiện hiện tại của khách hàng nhằm tư vấn cho khách hàng lựa chọn loại hình công ty phù hợp;
+   Tư vấn cho khách hàng về cách đặt tên doanh nghiệp cho phù hợp với quy định pháp luật về điều kiện về tên doanh nghiệp như: Quy định về cấm đặt tên trong doanh nghiệp, quy định về tên trùng và tên dễ gây nhầm lẫn, quy định về tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài.
+   Tư vấn cho khách hàng quy định pháp luật về địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp, điều kiện về trụ sở chính: Theo Luật Nhà ở, doanh nghiệp không được đặt trụ sở ở nhà tập thể, nhà chung cư… Do đó,  để tránh trường hợp công ty không được xuất hóa đơn hoặc rơi vào các tình huống rắc rối, không nên đăng ký và hoạt động tại nhà chung cư, nhà tập thể.
+  Tư vấn cho khách hàng quy định pháp luật các vấn đề liên quan đến vốn điều lệ (mức vốn điều lệ, điều kiện về vốn, các hình thức tăng giảm vốn, mức/bậc thuế môn bài tương ứng …). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì vốn điều lệ là do doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, đối với 1 số ngành nghề đặc biệt, pháp luật có quy định riêng về vốn pháp định.
+   Tư vấn pháp luật về ngành nghề  kinh doanh cho khách hàng. Dựa trên dự thảo ngành nghề khách hàng cung cấp, tư vấn các quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề cấm kinh doanh… Nhằm mục đích cùng với khách hàng lựa chọn ngành nghề, mục tiêu phù hợp và chuẩn hóa ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.
+   Tư vấn các quy định pháp luật về sáng lập viên, cổ đông công ty, chủ sở hữu công ty…, như  điều kiện đầu tư kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, điều kiện với nhà đầu tư nước ngoài
+   Tư vấn các quy định khác khác liên quan đến vấn đề thành lập công ty cho đối với trường hợp thành lập công ty trong nước và công ty có vốn nước ngoài, nhằm mục đích tư vấn và định hướng cho khách hàng có lựa chọn thành lập doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo mục tiêu thành lập trước đó.

Bước 2:  Soạn thảo và xây dựng hồ sơ đăng ký thành lập công ty
Sau khi thu thập thông tin và tư vấn cho khách hàng để làm rõ và lựa chọn cho phù hợp với mục đích của khách hàng và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tiến hành soạn thảo và xây dựng hồ sơ pháp lý, cụ thể như sau:
+   Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
+   Dự thảo Điều lệ Công ty
+   Danh sách cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên đối với Công ty TNHH có hai thành viên trở lên;
+    Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
* Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
*  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
*  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
+   Giấy ủy quyền;
+   Các loại giấy tờ khác liên quan theo quy định.

Bước 3: Tiến hành liên hệ tới cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm thực hiện thủ tục theo ủy quyền:
Sau khi hoàn thiện các công việc tại bước 2 và tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, tiến hành:
+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh
+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đăng ký đã nộp và nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền;
+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận mẫu dấu và công bố mẫu dấu doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;
Trong vòng 30 ngày sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các bước kê khai ban đầu bao gồm: Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp.

Bước 4: Bàn giao hồ sơ với khách hàng
Sau khi các thủ tục đăng ký kinh doanh được hoàn tất, tiến hành bàn giao Giấy phép đăng ký kinh doanh và toàn bộ các giấy tờ có nội dung liên quan cho phía doanh nghiệp. Khách hàng sẽ tiến hành kiểm tra và làm thủ tục thanh lý.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165