Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quyền đối với bất động sản liền kề

Ngoài quyền đối với tài sản thuộc sở hữu của mình như quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt thì pháp luật còn quy định thêm một quyền nữa là quyền  khác đối với tài sản. Theo quy định tại Điều 159 BLDS 2015 thì quyền khác đối với tài sản được hiểu là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác. Quyền khác đối với tài sản bao gồm : Quyền đối với bất động sản liền kề; quyền hưởng dụng và Quyền bề mặt. Như vậy, quyền đối với bất động sản liền kề là một trong những quyền khác đối với tài sản theo quy định của bộ luật dân sự 2015. Sau đây, AZLAW sẽ cung cấp cho các bạn một số quy định đáng chú ý về quyền đối với bất động sản liền kề theo quy định pháp luật mới nhất bộ luật dân sự 2015.

Thứ nhất, về khái niệm bất động sản liền kề

Điều 245 bộ luật dân sự 2015 định nghĩa về quyền đối với bất động sản liền kề như sau: “Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền)”. Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

Thứ hai, về hiệu lực của quyền đối với bất động sản liền kề:

Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Ví dụ, bạn mua lại một căn nhà, trước đây chủ căn nhà và gia đình hàng xóm bên cạnh đã thỏa thuận xong về lối đi chung thì sau khi bạn mua căn nhà, bạn cũng sẽ có quyền sử dụng lối đi chung đó vì theo quy định trên thì lối đi chung cũng sẽ được chuyển giao cho bạn khi chủ nhà chuyển giao nhà và quyền sử dụng đất cho người mua là bạn.

Thứ ba, về nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề:

Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

Một là, bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền.

Hai là, không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền.

Ba là, không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

Trường hợp có sự thay đổi về sử dụng, khai thác bất động sản chịu hưởng quyền dẫn đến thay đổi việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền thì chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền phải thông báo trước cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền trong một thời hạn hợp lý. Chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền phải tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền phù hợp với thay đổi này.

Thứ tư, Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề trong các trường hợp sau:

  • Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một người.
  • Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền.
  • Theo thỏa thuận của các bên.
  • Trường hợp khác theo quy định của luật.
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165