Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quyền hưởng di sản của con 2 tuổi

Hai vợ chồng tôi có quan hệ hôn nhân không tốt, chúng tôi đã sống ly thân được với nhau 2 năm. Vừa qua, chồng tôi chết vì tai nạn giao thông, có di chúc hợp pháp đã lập từ trước đó. Nay chia di sản thừa kế, tôi và con tôi 2 tuổi không được hưởng bất kì di sản nào theo như di chúc anh lập. Vậy, theo pháp luật xin hỏi chúng tôi có được hưởng phần di sản nào của anh không?

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi! Bạn và con bạn vẫn được hưởng di sản dù trong di chúc chồng bạn không để lại di sản cho hai mẹ con, cụ thể tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc
1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Theo quy định tại điều 20 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người thành niên và chưa thành niên

Điều 20. Người thành niên
1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.
2. Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này.

Ngoài ra Khoản 1 Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp không được quyền hưởng di sản như sau:

Điều 621. Người không được quyền hưởng di sản
1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:
a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Như vậy, nếu bạn không thuộc các trường hợp bị tước quyền hưởng di sản,theo quy định của pháp luật nêu trên thì bạn và con bạn mỗi người sẽ được hưởng 2/3 của một suất thừa kế chia theo pháp luật mặc dù trong di chúc bạn không được hưởng.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165