Liên hệ tư vấn 1900.6165

Quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng

Tôi đang làm việc tại công ty X, trong hợp đồng chúng tôi đã thỏa thuận tôi sẽ làm việc tại khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội. Làm việc được khoảng 1 tháng, thì bên nhân sự chuyển tôi sang cơ sở tại Bắc Ninh làm công việc khác mà không có thỏa thuận với tôi trước. Làm việc tại đó được thời gian 2 tháng rồi mà công ty không cho tôi về vị trí cũ tại Hà Nội cũng không nêu lý do vì sao, ở đó xa nhà nên tôi không muốn làm nữa muốn xin nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng với công ty, liệu tôi có quyền lợi gì sau khi nghỉ việc không ạ?

Trả lời

Trước hết, chúng tôi cần bạn cung cấp thêm thông tin là hợp đồng của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn hay hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng? Bởi vì bạn chưa cung cấp cho chúng tôi về loại hợp đồng của bạn nên chúng tôi sẽ nêu các trường hợp xảy ra.

Trường hợp 1: Với trường hợp hợp đồng của anh với công ty X là hợp đồng không xác định thời hạn thì theo khoản 3 điều 37 luật lao động 2012:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Theo điều 156 bộ luật lao động 202 quy định:

Điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai
Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Như vậy, trừ trường hợp là lao động nữ mang thai, nếu không bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và chỉ cần báo trước 45 ngày

Trường hợp 2: Với trường hợp hợp đồng của bạn và công ty X là hợp đồng xác định thời hạn hay hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng theo khoản 1 điều 37 luật lao động 2012 có quy định về trường hợp muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động phải thuộc các trường hợp này thì mới được chấm dứt.

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Với trường hợp của bạn đưa ra thì bạn đã được chuyển  làm công việc khác so với hợp đồng lao động: Nhưng phải đảm bảo về mặt thời gian.

  • Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.
  • Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

Trong trường hợp này công ty đã chuyển bạn quá 60 ngày làm việc mà không được sự đồng ý của bạn. Nên bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty X với lý do không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Đúng theo luật định để việc chấm dứt của bạn không trái luật thì bạn phải báo trước 1 khoảng thời gian nhất định. Với trường hợp này bạn phải báo trước cho công ty X biết trước ít nhất 3 ngày làm việc. Những lợi ích mà bạn có thể nhận được đó là: trợ cấp thôi việc , trợ cấp thất nghiệp (nếu đủ điều kiện).

Đối với trợ cấp thôi việc mà bạn được hưởng

  • Nếu bạn không tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian lao động tại công ty sẽ được tính hưởng trợ cấp thôi việc.
  • Nếu bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong toàn bộ thời gian làm việc thì sẽ không được chi trả  trợ cấp thôi việc, thời gian này được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Nếu bạn không tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong toàn bộ thời gian làm việc tại công ty thì bạn sẽ được nhận trợ cấp thôi việc dựa trên thời gian bạn làm việc tại công ty trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp
  • Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương

Việc chi trả trợ cấp thôi việc (nếu có) sẽ do công ty chi trả 1 lần khi giải quyết việc chấm dứt HĐLĐ với người lao động. Được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thỏa mãn điều kiện tại điều 49 luật việc làm 2013.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165