Thứ Bảy (02/07/2022)

Quyền lợi đối với đất khai hoang của bố mẹ

Đất khai hoang của bố mẹ, nhưng con làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hợp pháp. Giá trị pháp lý của đất khai hoang

Ba mẹ tôi có 3 người con, tôi là con út; hiện nay đều có gia đình, có con và đã ở riêng. Năm 2010 Ba tôi có giao cho Anh tôi (con trưởng)  đứng tên làm sổ đỏ một miếng đất (đất khai hoang trước năm 1990 nhưng chưa làm sổ được). Năm 2012 ba tôi mất nhưng không có di chúc để lại và cũng không có nói là cho miếng đất đấy cho anh tôi, mẹ tôi cũng nói vậy. Năm 2018 anh tôi bán miếng đất trên, khi mẹ tôi hỏi thì anh tôi nói miếng đất đó đứng tên anh tôi và được làm sổ đỏ trước khi Ba tôi mất nên trong gia đình không ai được hưởng thừa kế miếng đất đó ngoại trừ anh tôi. Luật sư cho tôi hỏi? Anh tôi nói vậy có đúng không, Tôi và mẹ tôi có được quyền lợi gì trên miếng đất đó không?

Trả lời

Do mảnh đất này được khai hoang từ trước năm 1990 không rõ là bố hay cả bố mẹ bạn khai hoang nên có thể xay ra hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Đất do bố khai hoang trước khi kết hôn
Như vậy, bố bạn còn toàn quyền đối với mảnh đất bao gồm quyền quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất. Theo quy định tại khoản 2 điều 101 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong trường hợp anh trai bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần xem xét về hồ sơ cấp đất, nếu xác định hồ sơ cấp đất không đáp ứng quy định pháp luật có thể yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Để xác định tài sản thừa kế và làm thủ tục cấp giấy chứng nhần quyền sử dụng đất

Trường hợp 2: Đất này do bố mẹ bạn khai hoang sau khi kết hôn
Tương tự như trường hợp 1, tuy nhiên sẽ xét tới phần tài sản chung sau khi kết hôn mà có. Do vậy, bạn có thể xin trích lục lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xem xét giá trị pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay