Liên hệ tư vấn 1900.6165

Sống thử có vi phạm pháp luật không?

Sống thử” là một khái niệm không còn mới lạ đối với giới trẻ ngày nay. Ở các thành phố lớn, khu công nghiệp lớn hay các cụm trường học dạy nghề tập trung thì sống thử là một lối sống mới của giới trẻ. Vậy quy định pháp luật đối với việc sống thử như thế nào?

Sống thử là gì?

Sống thử là việc các đôi nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng và không có đăng ký kết hôn.

Các vấn đề pháp lý về sống thử

Đại đa số các bạn trẻ cho rằng sống thử là một lối sống hiện đại, hai bên có thời gian tìm hiểu nhau trong quá trình sống thử, nếu thấy hợp nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân chính thức, nếu không hợp nhau thì sẽ chia tay mà không cần đến sự giải quyết của pháp luật. Việc sống thử có thể gây ra một số hậu quả pháp lý nhất định. Theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành, nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Hai bên sống với nhau theo hình thức “góp gạo thổi cơm chung” thì các bên chỉ chịu trách nhiệm tài sản trong giới hạn tài sản riêng của cá nhân. Khi chung sống lâu dài mà có con thì hai bên phải thỏa thuận với nhau trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con, tạo mọi điều kiện cho con được học hành, tôn trọng mọi quyền và lợi ích hợp pháp của con.

Khi có phát sinh tranh chấp về tài sản thì hai bên phải tuân thủ quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Cụ thể tại điều 14, 15 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định như sau:

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.
2. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.
Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.
Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Trong Trường hợp không có thỏa thuận thì áp dụng luật dân sự 2015 về quy định tài sản thuộc sở hữu chung theo điều 219 luật dân sự 2015

Điều 219. Chia tài sản thuộc sở hữu chung
1. Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Quan hệ tài sản của nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận của các bên nếu như không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của luật dân sự, và các quy định khác của pháp luật liên quan. Trong quy định đã ưu tiên sự thỏa thuận của các bên là quy định hợp lý vì nó vừa thể hiện tính chất của nguyên tắc quan hệ pháp luật này tự nguyện. Thế nhưng, trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 lại không đề cập đến trường hợp thỏa thuận vô hiệu, trong khi trường hợp giữa các bên không có thỏa thuận và trường hợp giữa các bên có thỏa thuận nhưng thỏa thuận vô hiệu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn, giữa các bên nam, nữ đủ điều kiện kết hôn chung sống như vợ chồng có thỏa thuận với nhau về quan hệ tài sản, nhưng thỏa thuận đó là giả tạo nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì bị xem là thỏa thuận vô hiệu. Nếu như thỏa thuận đó vô hiệu thì có được thức hiện hay đương nhiên xem là không có thỏa thuận.

Như vậy “sống thử” không vi phạm pháp luật nhưng lại là lối sống đáng phê phán, ngăn chặn vì nó để lại nhiều tác hại cho gia đình và xã hội, phá hoại lối sống lành mạnh của giới trẻ và gây nhiều hậu quả cho tương lai của lớp trẻ. Pháp luật hôn nhân và gia đình cần phải quy định chặt chẽ về việc ngăn cấm sống thử và chế tài xử phạt thích đáng.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165