Liên hệ tư vấn 1900.6165

Những điều cần biết khi sử dụng lao động là người nước ngoài

Người lao động nước ngoài là người lao động không mang quốc tịch Việt Nam. Hiện nay có khá nhiều người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam như: chuyên gia, bác sĩ, luật sư, cầu thủ bóng đá…Khi sử dụng lao động là người nước ngoài, người sử dụng lao động cần lưu ý những vấn đề sau.

Giải trình với chủ tịch UBND cấp tỉnh (thành phố) về việc sử dụng lao động nước ngoài

Khác với việc sử dụng lao động là người Việt Nam, trước ít nhất 30 ngày trước khi người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc, người sử dụng lao động sẽ xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo với Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Việc giải trình để xin chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài là điều bắt buộc phải thực hiện trước khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tóm lại khi sử dụng lao động là người nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo, giải trình với Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc sử dụng lao động là người nước ngoài. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và tình hình quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn.

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người lao động vào Việt Nam làm việc bắt buộc phải có giấy xác nhận không thuộc trường hợp phải xin giấy phép lao động đối với trường hợp lao động nước ngoài không thuộc đối tượng phải xin giấy phép lao động. Các trường hợp còn lại khác khi vào Việt Nam sẽ phải xin giấy phép lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm phải xin giấy phép lao động cho người lao động trước khi người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn về việc sử dụng lao động là người nước ngoài, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động trước ít nhất 15 ngày trước khi người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

Nếu người lao động nước ngoài làm việc mà không có giấy phép lao động sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 22, Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

1. Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:
a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
b) Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.
4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

Thực hiện ký hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài

Sau khi được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Théo đó người sử dụng lao động và người lao động có thể ký hợp đồng lao động  thời hạn từ 1 năm đến 03 năm hoặc hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng. Việc ký hợp đồng lao động như thế nào tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam cũng như thỏa thuận của hai bên

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165