Liên hệ tư vấn 1900.6165

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc và hệ quả pháp lý

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vì vậy, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế hay hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào họ muốn. Tuy nhiên việc thay đổi những nội dung này sẽ dẫn tới một số hệ quả pháp lý nhất định. Sau đây chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này.

  • Sửa đổi di chúc là việc người lập di chúc sửa đổi một phần quyết định cũ của mình trong bản di chúc trước đó. Trong trường hợp cá nhân sửa đổi di chúc thì phần di chúc không bị sửa đổi và phần di chúc lập sau sửa đổi di chúc cũ đều có giá trị pháp lý.
  • Bổ sung di chúc là việc người lập di chúc thêm vào nội dung di chúc đã lập một hoặc một số nội dung mới. Trong trường hợp sung di chúc, nếu phần nội dung bổ sung hợp pháp thì cả thì nội dung di chúc đã được lập trước đó và phần được bổ sung đều có giá trị pháp lý như nhau; nếu phần nội dung bổ sung mâu thuẫn với nội dung trước đó của di chúc thì chỉ phần bổ sung có giá trị pháp lý.
  • Thay thế di chúc là việc người để lại di sản thừa kế lập một di chúc mới thay thế hoàn toàn di chúc cũ vì họ cho rằng nội dung của di chúc cũ không còn phù hợp với nguyện vọng, ý chí cá nhân của họ nữa. Trong trường hợp này, đương nhiên di chúc cũ không còn giá trị pháp lý mà chỉ có di chúc mới lập có giá trị pháp lý. Như vậy di chúc cũ bị hủy bỏ, vì người lập di chúc đã viết viết một di chúc khác thay thế di chúc cũ hoặc viết một di chúc khác hủy bỏ hoàn toàn việc lập di chúc.
  • Quyền sửa đổi, bổ sung, thay thể, hủy bỏ di chúc là quyền của người lập di chúc. Và họ có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc bất cứ lúc nào, kể cả với di chúc bằng văn bản đã được công chứng, chứng thực.

Sau việc sửa đổi các nội dung trên thì di chúc vẫn có hiệu lực theo quy định tại điều 643 Bộ luật dân sự 2015

Điều 643. Hiệu lực của di chúc
1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:
a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.
3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.
4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.
5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực

Lưu ý:  Trường hợp di chúc lập trước đó đã được công chứng, chứng thực thì khi người lập muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc thì để đảm bảo giá trị pháp lý có thể yêu cầu một Công chứng viên công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế di chúc đó.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165