Thứ Tư (06/07/2022)

Tách hồ sơ đăng ký kinh doanh nhiều nội dung

Khi làm hồ sơ đăng ký kinh doanh thì trường hợp nào phải tách hồ sơ, trường hợp nào thì không? Các trường hợp phải tách hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật

Trước đây khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, một số trường hợp phải tách hồ sơ riêng cụ thể như sau:

Trương hợp 1: Liên quan tới vấn đề tăng vốn của công ty cổ phần mà có sự góp vốn của cổ đông mới cần tách 2 hồ sơ vì liên quan tới thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông mới hoặc có thể áp dụng chuyển nhượng cổ phần cho người mới thành cổ đông rồi tăng vốn cho cổ đông hiện hữu

Trường hợp 2: Liên quan tới các hồ sơ đăng ký kinh doanh có thay đổi người đại diện theo pháp luật, đối với trường hợp này luật và văn bản hướng dẫn cũng không quy định cụ thể. Tuy nhiên, có một công văn hướng dẫn của Bộ KHĐT gửi cho phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh là công văn 6856/BKHĐT-ĐKKD yêu cầu tách các hồ sơ có nội dung kèm theo thay đổi người đại diện. Chúng tôi xin trích lại nội dung chính của văn bản như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tình trạng pháp lý của doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý là thông tin gốc về doanh nghiệp.
Theo quy định tại Điều 40, Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì người có thẩm quyền ký Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Căn cứ các quy định nêu trên thì người ký Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1 là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thông tin lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đãng ký doanh nghiệp.
Theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT thì người ký Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật, đồng thời thay đổi trụ sở chính và vốn điều lệ công ty thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trước. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký thay đổi các nội dung còn lại theo quy định.

Theo nội dung công văn 6856/BKHĐT-ĐKKD trên thì đối với tất cả các trường hợp thay đổi đại diện theo pháp luật có liên quan tới thay đổi các nội dung khác đều phải làm thủ tục tách riêng hồ sơ thay đổi đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên với nội dung này, thực tế cách hiểu các phòng đăng ký kinh doanh còn khác nhau nên có địa phương áp dụng, có địa phương thì không. Vì vậy, khách hàng cần lưu ý khi tiến hành thực hiện thủ tục tại các địa phương. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.

Sau đó theo quy định mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP cũng có quy định đối với việc thay đổi đại diện theo pháp luật sẽ phải tách hồ sơ riêng tại phần thay đổi loại hình công ty, tuy không được rõ ràng nhưng sẽ được áp dụng thống nhất hơn so với hướng dẫn bằng công văn trước đây:

Điều 25. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp
6. Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Hiện tại, luật doanh nghiệp 2020 và nghị định 01/2021/NĐ-CP không yêu cầu phải tách hồ sơ. Do vậy, các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh nhiều nội dung có thể thực hiện trong một lần thay đổi.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay