Liên hệ tư vấn 1900.6165

Tài sản có thể dùng thế chấp cho nhiều nghĩa vụ không?

Doanh nghiệp A thế chấp quyền sử dụng đất và nhà xưởng (định giá 10 tỷ) cho ngân hàng Nông nghiệp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp B với giá trị khoản vay là 6 tỷ. Khoản vay đã quá hạn trả nợ 6 tháng nhưng Ngân hàng nông nghiệp chưa phát mại tài sản.
Nay, doanh nghiệp A muốn thế chấp tiếp tài sản này cho Ngân hàng Công thương để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp C với khoản vay 6 tỷ nữa.
Biết rằng Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp, Doanh nghiệp A đều đồng ý với giao dịch này. Ngân hàng Công thương chấp nhận rằng trong trường hợp tài sản bị phát mại thì sẽ ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng Nông nghiệp trước, Ngân hàng Công thương sẽ được thanh toán sau. Giao dịch này có thực hiện được không? Nếu không thì tại sao và nếu được thì trình tự như thế nào?

Trả lời

Trong trường hợp bạn đưa ra là về vấn đề thế chấp tài sản. Tại điều 296 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 296. Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ

1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

3. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.

Như vậy với trường hợp này phải đáp ứng một số yếu tố như sau:

  • Giá trị tài sản lớn hơn giá trị nghĩa vụ (hoặc có thỏa thuận giữa các bên)
  • Bên đảm bảo phải thông báo cho bên nhận đảm bảo sau biết bằng văn bản
  • Nếu ngân hàng Nông nghiệp xử lý tài sản đảm bảo thì dù chưa đến hạn khoản nợ với ngân hàng công thương cũng coi như đã đến hạn và cùng tham gia xử lý để kê biên tài sản

Do đó, một tài sản ở đây có thể thế chấp cho 2 ngân hàng do đã có sự thỏa thuận của các bên nên việc sử dụng một tài sản để đảm bảo cho 2 nghĩa vụ (thế chấp cho 2 ngân hàng có thể xảy ra). Khi tiến hành thực hiện thủ tục thế chấp nên thông báo cho các bên để tránh những rủi ro pháp lý phát sinh sau này. Nếu khách hàng cần tư vấn về giao dịch đảm bảo vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165