Liên hệ tư vấn 1900.6165

Tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc trong cùng một hồ sơ?

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ra đời kèm theo một số điểm mới, trong đó tại biểu mẫu II-21 về việc tạm ngừng kinh doanh có nội dung về việc đề nghị Phòng ĐKKD tạm ngừng các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp kèm theo việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

Thậm chí ngay cả hướng dẫn về những điểm mới của cục đăng ký kinh doanh tại địa chỉ cũng xác nhận về vấn đề này tại địa thông tin các điểm mới tại địa chỉ này. Thông tin chụp lại màn hình như sau:

Tuy nhiên, việc đề nghị là một chuyện, việc Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền tạm ngừng đồng thời cho cả doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc hay không lại là chuyện khác. Tại khoản 1, khoản 3 điều 57 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối vớidoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh NƠI chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ĐÃ ĐĂNG KÝ.
3. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Vì vậy, theo quy định này, việc tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp sẽ xảy ra 2 trường hợp
– Trường hợp đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính đáp ứng cùng NƠI ĐÃ ĐĂNG KÝ tuy nhiên hiện tại trên hệ thống đăng ký kinh doanh chưa cho phép tạm ngừng kinh doanh đồng thời, vì vậy nếu có các đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh/thành phố với trụ sở chính nếu muốn tạm ngừng vẫn phải tách thành nhiều hồ sơ tuỳ theo số lượng đơn vị phụ thuộc
– Trường hợp đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính thì theo quy định trên các đơn vị trực thuộc sẽ nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD nơi đơn vị trực thuộc đặt trụ sở, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tạm ngừng nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Lưu ý: Theo quy định ghi rõ là có thể “đồng thời gửi” có nghĩa là gửi cùng 1 lúc chứ không phải gửi trong cùng 1 bộ hồ sơ và cùng 1 cơ quan xử lý.

Theo điều 12 Luật ban hành văn bản pháp luật 2015 quy định về việc sửa đổi văn bản pháp luật như sau:

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.
Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo, niêm yết theo quy định.

Do nghị định 78/2015/NĐ-CP do chính phủ ban hành nên Bộ kế hoạch Đầu tư và Cục đăng ký kinh doanh chưa đủ thẩm quyền để sửa đổi nghị định. Như vậy, việc hướng dẫn tạm ngừng đồng thời doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc của Cục ĐKKD là chưa chính xác với quy định của nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165