Liên hệ tư vấn 1900.6165

Tạm ngừng kinh doanh có phải báo với thuế?

Chào luật sư, công ty chúng tôi thực hiện tạm ngừng kinh doanh từ ngày 15/08/2017 đến hết ngày 14/08/2018, chúng tôi đã gửi thông báo tới Sở KHĐT thành phố Hà Nội và nhận được thông báo về thời gian tạm ngừng kinh doanh có xác nhận của sở. Hiện nay chúng tôi nhận được văn bản của Sở KHĐT về việc giải trình sơ tạm ngừng kinh doanh như sau:Doanh nghiệp đã ngừng hoạt động dưới 01 (một) năm nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định tại điều 200 Luật doanh nghiệp và điều 14 thông tư số 151/2014/TT-BTC.  Đề nghị doanh nghiệp báo cáo về việc không thông báo bằng văn bản tới cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định về của Luật doanh nghiệp.. Xin hỏi quý luật sư khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh chúng tôi phải thông báo với các cơ quan nào?

Trả lời

Do doanh nghiệp chúng tôi đã gửi hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động tới Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội thông báo về việc tạm ngừng hoạt động và được phòng đăng ký kinh doanh cấp xác nhận về việc tạm ngừng hoạt đông từ ngày 15/08/2017 đến ngày 14/08/2018

Theo quy định tại khoản 1 điều 200 luật doanh nghiệp 2014:

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Mặt khác tại điều 14 thông tư số: 151/2014/TT-BTC quy định:

Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh

Như vậy, theo các nội dung  thông báo về việc tạm ngừng hoạt động tới cơ quan đăng ký kinh doanh cụ thể là Phòng ĐKKD thành phố Hà Nội là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Việc gửi thông báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng ĐKKD (không phải của doanh nghiệp) do vậy bạn có thể làm văn bản giải trình theo các căn cứ trên để thuế và phòng ĐKKD xem xét, trao đổi lại thông tin và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165