Liên hệ tư vấn 1900.6165

Hồ sơ, thủ tục ngừng hoạt động hộ kinh doanh mới nhất

Trong quá trình hoạt đồng của hộ kinh doanh, nếu gặp khó khăn chủ hộ kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai hình thức: tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Điều kiện và quy trình thực hiện thủ tục hành chính này như thế nào?

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh là hình thức dừng tạm thời hộ kinh doanh (để không phải đóng thuế) sau này khi nào tiếp tục muốn hoạt động thì hộ kinh doanh có thể thông báo hoạt động trở lại. Lưu ý khi tạm ngừng hộ kinh doanh:
– Khi tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh cần phải tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Trước khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh, ít nhất trước 15 ngày, Hộ kinh doanh phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được kéo dài quá 01 năm.
– Cơ quan thực hiện phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp quận, huyện

Trình tự tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh

Bước 1: Xác nhận không nợ thúe tại chi cục thuế nơi đặt hộ kinh doanh
Bước 2: Nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh tại phòng tài chính kế hoạch

Hồ sơ cần tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). Trong thông báo, hộ kinh doanh cần phải nêu rõ thời gian tạm ngừng kinh doanh và thời gian hoạt động trở lại cũng như lý do của việc tạm ngừng kinh doanh.
– Xác nhận không nợ thuế của chi cục thuế địa phương quản lý hộ kinh doanh
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Giải thể hộ kinh doanh

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh là trường hợp giải thể hộ kinh doanh, xóa xổ hộ kinh doanh và chủ hộ không muốn tiếp tục kinh doanh bằng hình thức hộ kinh doanh nữa. Khi không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh, hộ kinh doanh cần phải thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hộ kinh doanh cũng phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện. Đối với hoạt động chấm dứt hộ kinh doanh phải thực hiện qua hai bước:
Bước 1: Đóng mã số thuế hộ kinh doanh tại chi cục thuế quản lý hộ kinh doanh sau khi xác nhận hết các khoản thuế và nghĩa vụ phải nộp
Bước 2: Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và trả giấy phép hộ kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh
Giải thể hộ kinh doanh

Đóng mã số thuế, giải thể hộ kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ để đóng mã số thuế hộ kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 17 thông tư 95/2016/TT-BTC như sau:
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có).

Trình tự đóng mã số thuế hộ kinh doanh

– Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.
– Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ về thuế.
Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hoạt động kinh doanh, mã số thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh vẫn được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế cho cá nhân.
Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ngành nghề không phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì khi mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì mã số thuế của các địa Điểm kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực.

Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế của hộ kinh doanh
Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế của hộ kinh doanh

Giải thể hộ kinh doanh tại UBND quận, huyện nơi đặt hộ kinh doanh

Hồ sơ cần chuẩn bị khi chấm dứt hoạt động (giải thể) hộ kinh doanh
– Đăng ký kinh doanh bản gốc
– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động (Phụ lục III-5 ban hành kèm Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
– Xác nhận không nợ thuế hộ kinh doanh

Xác nhận không nợ thuế hộ kinh doanh của CCT Cầu Giấy
Xác nhận không nợ thuế hộ kinh doanh của CCT Cầu Giấy

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh còn có trường hợp chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Khách hàng có nhu cầu thực hiện dịch vụ tạm ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ dịch vụ này.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165