Liên hệ tư vấn 1900.6165

Điều kiện, hồ sơ thành lập công ty dịch vụ việc làm

Ngành nghề kinh doanh giới thiệu việc làm hiện nay khá phát triển. Tuy nhiên đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định chặt chẽ về điều kiện kinh doanh. Dưới đây là các thủ tục cần thực hiện khi thành lập công ty dịch vụ việc làm

Như đã nói ở trên “dịch vụ việc làm” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định cụ thể trong Nghị định số 52/2014/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 52/2014/NĐ-CP theo đó khi kinh doanh các ngành nghề này phải đáp ứng các điều kiện sau:
Thứ nhất, phải thành lập doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh giới thiệu việc làm. Các loại hình kinh doanh khác như: hợp tác xã hay hộ kinh doanh cá thể không được cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề này
Thứ hai, điều kiện về trụ sở kinh doanh. Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải gửi kèm bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.
Thứ ba, điều kiện về ký quỹ. Để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, trước khi thực hiện xin giấy phép dịch vụ việc làm doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ : 300.000.000 VNĐ (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng TMCP. Số tiền ký quý trên sẽ được phòng tỏa để đảm bảo giải quyết các rủi ro cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh ngành nghề giới thiệu việc làm.
Hiện tại, quy định về điều kiện “Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng” đã được bãi bỏ bởi Điều 12 Nghị định 140/2018/NĐ-CP. Do đó từ ngày 08/10/2018 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ việc làm không cần đáp ứng điều kiện về nhân sự và bộ máy chuyên trách thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm.

Trình tự xin giấy phép dịch vụ việc làm
Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin giấy phép dịch vụ việc làm gồm có:
– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;
– Giấy xác nhận đã thực hiện ký quỹ (bản sao y chứng thực)
– Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm (Tùy từng trường hợp doanh nghiệp có thể gửi kèm hồ sơ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao y chứng thực) hoặc hợp đồng thuê địa điểm có thời hạn ít nhất 36 tháng (bản sao y chứng thực)
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở lao động tỉnh (thành phố) nơi công ty thực hiện kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm 
Nhìn chung từ ngày 08/10/2018 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 52/2014/NĐ-CP có hiệu lực đã lược bớt một số điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ việc làm đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc. Điều này giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục được dễ dàng, tiết kiệm thời gian.

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm doanh nghiệp lưu ý:
– Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại. Việc thông báo công khai này có thể thực hiện qua việc đăng công bố thông tin hoặc đăng báo.
– Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.
– Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về địa điểm mới kèm giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của địa điểm trong thời hạn 10 ngày làm việc, trước ngày thực hiện việc chuyển địa điểm.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165