Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Bảy, Tháng Tám 17

Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật được quy định như thế nào? Thủ tục thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật gồm những hồ sơ gì?

Theo quy định tại khoản 1 điều 13 luật doanh nghiệp 2014 quy định: “1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Hiện tại, doanh nghiệp có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật đã được quy định rõ tại Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan, tuy nhiên việc thay đổi đối với trường hợp thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật lại chưa được quy định cụ thể. Vậy trong trường hợp đơn vị muốn thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật thì phải thực hiện như thế nào?

Các vấn đề khi thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Thông thường, các thông tin người đại diện theo pháp luật được quy định tại điều lệ công ty. Do vậy việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật sẽ làm sửa đổi điều lệ và cần sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc hội đồng thành viên đôi với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tại nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật quy định tại điểm b khoản 2 điều 43 nghị định 78/2015/NĐ-CP ghi rõ: “2. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm: b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;” do vậy khi kiểm tra các quy định của nghị định 78/2015/NĐ-CP chỉ có duy nhất quy định về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật tại quy định này. Do đó có thể hiểu việc thay đổi chức danh của người đại diện làm tương tự so với thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Thời gian xử lý hồ sơ thay đổi chức danh là 3 ngày làm việc, sau khi thay đổi chức danh người đại diện sẽ phải công bố thông tin doanh nghiệp mức phí là 300.000 VNĐ

Hồ sơ thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật

– Biên bản họp, quyết định về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật (Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần, hội đồng thành viên với công ty trách nhiệm hữu hạn)
– Thông báo về việc thay đổi đại diện (giữ nguyên thông tin người đại diện, chỉ thay đổi chức danh)
– Bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện
– Văn bản uỷ quyền hoặc hợp đồng dịch vụ để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
– Bản soa y giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ và nhận kết quả

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan