Thứ Bảy (02/07/2022)

Thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thay đổi nội dung chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. Hồ sơ thay đổi nội dung chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ ghi nhận thông tin về doanh nghiệp khoa học công nghệ. Trong một số trường hợp khi có thay đổi nội dung về doanh nghiệp khoa học công nghệ cần làm thủ tục thay đổi nội dung chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Các trường hợp cần làm thay đổi

– Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
– Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ;

Hồ sơ thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN

– Đề nghị cấp thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo mẫu
– Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
– Văn bằng bảo hộ, phương án kinh doanh đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay