Thứ Năm (29/02/2024)

Thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa diểm kinh doanh

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Thủ tục hay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch của công ty

Trong quá trình hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có thể thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa điểm khác. Tuỳ thuộc vào địa chỉ dự định chuyển đến trong cùng hoặc khác quận/huyện, hoặc thay đổi sang tỉnh/ thành phố khác mà cần thực hiện những thủ tục khác nhau.

Các trường hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh

Cũng như các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có thể chia là các trường hợp làm thay đổi cơ quan thuế quản lý hoặc không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý như sau:
Thay đổi địa chỉ công ty không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý: Thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong cùng quận, huyện (không thay đổi cơ quan thuế quản lý là chi cục thuế cấp quận, huyện)
Thay đổi địa chỉ công ty làm thay đổi cơ quan thuế quản lý: Thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác quận, huyện, tỉnh.

Thay đổi cơ quan thuế quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện

Theo quy định tại điều 62 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc thay đổi như sau:

Điều 62. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý chỉ áp dụng đối với các trường hợp thay đổi địa chỉ dẫn tới thay đổi cơ quan thuế quản lý đã nêu ở trên. Theo đó, thủ tục thuế khi đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chính là thủ tục này hay còn gọi là chốt thuế chuyển quận, tỉnh…
Hồ sơ thay đổi cơ quan thuế quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện
– Mẫu 08-MST theo thông tư 105/2020/NĐ-CP
– Bản sao ĐKKD của chi nhánh, VPĐD
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Cơ quan thuế quản lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Sau khi có kết quả, chi nhánh lấy giấy xác nhận đã hoàn tất thủ tục chuyển mã số khỏi quận, huyện, tỉnh, sau đó làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến.
Lưu ý: Doanh nghiệp tiến hành thay đổi địa chỉ chi nhánh trong cùng quận/huyện thì tiến hành thủ tục thông báo thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh với cơ quan đăng ký kinh doanh mà không phải thực hiện chốt thuế.

Thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh, VPĐD tại phòng ĐKKD

Doanh nghiệp thực hiện thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến. Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện gồm:
– Thông báo về việc thay đổi (Mẫu II-9 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
– Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục
– Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ
Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến

Lưu ý:
– Người ký thông báo thay đổi là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh trong các trường hợp như sau:
+ Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.
+ Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.
– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký văn bản uỷ quyền cho người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Hỏi đáp về thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm

Thay đổi địa chỉ chi nhánh có cần thay đổi mẫu con dấu?

Con dấu chi nhánh hiển thị nội dung thông tin địa chỉ chi nhánh, vì vậy mà khi thay đổi địa chỉ khác tỉnh, doanh nghiệp phải tiến hành khắc con dấu mới và thông báo mẫu dấu đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Có thể thay đổi địa chỉ công ty và địa chỉ chi nhánh cùng lúc không?

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty và địa chỉ chi nhánh lên Phòng đăng ký kinh doanh cùng thời điểm.

Hồ sơ thay đổi có cần biên bản họp và quyết định hay không?

Khác với thay đổi địa trụ sở chính, khi thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp không cần họp để thay đổi. Do vậy doanh nghiệp không cần nộp biên bản họp, quyết định trong hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan