Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thay đổi địa chỉ của hộ kinh doanh làm thế nào?

Luật doanh nghiệp 2005 trước đây và các văn bản hướng dẫn thì trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện, thị xã khác thì sau khi nhận được thông báo của hộ kinh doanh về việc chuyển địa điểm sang đơn vị cấp huyện khác, Cơ quan đăng ký kinh doanh ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Tuy nhiên từ khi Luật doanh nghiệp 2014 ra đời và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và được hướng dẫn bởi nghị định 78/2014/NĐ-CP và thông tư 20/1015/TT-BKHĐT thì có một chút thay đổi về việc chuyển trụ sở của hộ kinh doanh tại khoản 2 điều 75 của nghị đinh 78/2014/NĐ-CP quy định về việc chuyển đổi hộ kinh doanh khác quận

Điều 75. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:
a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.
2. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Như vậy, việc thay đổi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh cùng quận huyện và khác quận, huyện, tỉnh có sự khác nhau, trong đó

Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cùng quận

Hồ sơ gồm:
– Thông báo thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh
– Tài liệu chứng minh trụ sở mới của hộ kinh doanh
Hồ sơ nộp tại phòng tài chính – kế hoạch UBND cấp quận, huyện nơi đặt hộ kinh doanh. Trong vòng 3 ngày làm việc UBND phải cấp đăng ký kinh doanh mới, trong trường hợp không cấp đăng ký kinh doanh phải nêu rõ lý do

Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh khác quận

Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh bao gồm
– Thông báo về việc chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu
– Biên bản họp nhóm cá nhân về việc chuyển địa chỉ
– Bản sao CMND, căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực
– Tài liệu chứng minh trụ sở của địa chỉ hộ kinh doanh mới
Nơi thực hiện: UBND cấp quận/huyên nơi đặt địa chỉ mới.
Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Việc thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cùng quận tương đối dễ dàng, tuy nhiên trên thực tế việc thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh khác quận thường phải chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại địa chỉ cũ và đăng ký hoạt động hộ kinh doanh tại địa chỉ mới. Với tùy từng địa bàn, khách hàng vui lòng tham khảo ý kiến của phía địa phương trước khi tiến hành thủ tục để đảm bảo tránh mất thời gian.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165