Thứ Hai (04/07/2022)

Thay đổi mẫu số, ký hiệu hoá đơn

Ký hiệu hoá đơn thể hiện nội dung gì? Trường hợp nào phải thay đổi ký hiệu hoá đơn? Thay đổi mẫu số hoá đơn

Mẫu số, ký hiệu hoá đơn thể hiện nội dung gì?

Theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC hoá đơn có nhiều tên gọi khác nhau trong đó cụ thể như:

 • Hoá đơn giá trị gia tăng,
 • Hoá đơn bán hàng;
 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;
 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý;
 • Tem; vé; thẻ.

Dựa vào mẫu số, ký có thể xác định được đó là loại hoá đơn gì. Ví dụ hoá đơn có thông tin Mẫu số 01GTKT3/001; Ký hiệu AA/21P

 • 01GTKT là ký hiệu hoá đơn giá trị gia tăng
 • 3 có nghĩa là 3 liên
 • Mẫu số 001 của đơn vị (phân biệt với các loại mẫu khác)
 • AA là ký hiệu do doanh nghiệp tự lựa chọn (có thể là viết tắt tên công ty)
 • 21 là năm ban hành (hoặc in)
 • P là loại hoá đơn đặt in (E: Hoá đơn điện tử, T: Hoá đơn tự in, P: Hoá đơn đặt in;)
Loại hoá đơnMẫu số
Hoá đơn giá trị gia tăng01GTKT
Hoá đơn bán hàng02GTTT
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ03XKNB
Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý04HGDL
Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)07KPTQ

Lưu ý về mẫu số, ký hiệu hoá đơn:

 • 01GTKT3 là hoá đơn giá trị gia tăng 3 liên (thường là hoá đơn giấy); 01GTKT0 là hoá đơn điện tử
 • Thay đổi mẫu số hoá đơn khi ký hiệu hoá đơn thay đổi (Ví dụ hoá đơn 01GTKT3/001 ký hiệu AB/21P nếu đổi mẫu hoặc đổi ký hiệu thì phải thay đổi mẫu hoá đơn thành 01GTKT3/002)
 • Các trường hợp thay đổi mẫu số hoá đơn gồm: Thay đổi kích thước; Thay đổi hình thức; Thay đổi khổ giấy;

Quy định về mẫu số, ký hiệu hoá đơn

Tại điểm 1.2 Phụ lục 1 (Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…

Trong đó:

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn bao gồm:  tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, tên, địa chỉ mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký; tên tổ chức nhận in hóa đơn. Đồng thời tại Điểm 2 Công văn số 4489/TCT-CS của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

…trường hợp các tiêu thức trên tờ hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như tên, địa chỉ của người bán; tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn thì doanh nghiệp phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn.

Tham khảo công văn về mẫu số, ký hiệu hoá đơn

Công văn 784/CT-TTHT ngày 21/01/2015 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh

Trường hợp của Công ty theo trình bày, năm 2013 đặt in hóa đơn và đã thông báo phát hành sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AA/13P và có 03 liên, nay Công ty tiếp tục đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng với ký hiệu AA/15P và có 04 liên, các nội dung khác không thay đổi thì ký hiệu mẫu số hóa đơn là 01GTKT4/001.

Theo Công văn 4416/TCT-CS ngày 28/9/2017 của Tổng cục thuế:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Việt (MST: 4300366595) thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp; ngày 04/01/2017 Công ty đã gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn trên các số hóa đơn còn lại để tiếp tục sử dụng. Ngày 09/06/2017, Công ty ký hợp đồng đặt in hóa đơn số 657/HĐ-CTI với Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định lần thứ 3.
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Việt đặt in hóa đơn mới sau khi Công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh thì trên mẫu hóa đơn mới chỉ cần thay đổi thông tin về địa chỉ kinh doanh, không phải thay đổi mẫu số hóa đơn và Công ty phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn mới tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay