Thứ Hai (04/07/2022)

Thay đổi nội dung thế chấp?

Luật sư tư vấn thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, trình tự thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp do nhà ở đã hình thành qua tổng đài 19006165

Tôi nhận chuyển nhượng một mảnh đất sau đó đem sổ đỏ đi ngân hàng để thế chấp, tài sản thế chấp gồm quyền sử dụng mảnh đất và căn nhà trên đất tôi chuẩn bị tiến hành xây lên (tài sản hình thành trong tương lai). Đến nay, căn nhà của tôi đã được xây xong thì tôi có phải đăng ký biến động tại văn phòng đăng ký đất đai do tài sản hình thành trong tương lai của tôi đã được hình thành hay không?

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho bộ phận tư vấn pháp luật của chúng tôi. Trước hết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì Nhà ở hình thành trong tương lai được xây dựng trên thửa đất ở hợp pháp của cá nhân là một loại tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà bạn có quyền đăng ký thế chấp.

Khi căn nhà đã được hình thành thì bạn chuẩn bị 01 bộ Hồ sơ để tiến hành Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đồng thời thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bạn đang có theo quy định tại Khoản 1, Khoản 8 Điều 24, Điều 32 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, Khoản 6 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thay đổi nội dung thế chấp

1. Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót (theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT)
2. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo (Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 04/ĐK Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)
3. Giấy phép xây dựng nhà ở
4. Sơ đồ nhà ở
5. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
6. Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Nơi nộp hồ sơ thay đổi nội dung thế chấp

1. Văn phòng đăng ký đất đai;
2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

Trình tự thực hiện thay đổi nội dung thế chấp

1. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp và cấp Giấy chứng nhận;
2. Ghi nội dung đăng ký thay đổi thế chấp và thời Điểm đăng ký vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận .
Trong Sổ địa chính, Giấy chứng nhận phải có nội dung là: “Tài sản gắn liền với đất đã hình thành, được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận và tiếp tục thế chấp (ghi tên tài sản) tại (ghi tên bên nhận thế chấp)”
3. Ghi nội dung đăng ký và thời Điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.
Do tài sản đã được đăng ký thế chấp, do đó nếu không có nhu cầu nào khác khách hàng không nhất thiết phải đăng ký thay đổi nội dung thế chấp. Thường trong trường hợp này sẽ do ngân hàng yêu cầu.

Lưu ý:
– Trường hợp tài sản không đủ Điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản thì Văn phòng đăng ký đất đai không thực hiện việc đăng ký thế chấp, thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký và không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
– Trường hợp quyền sử dụng đất đã được đăng ký thế chấp trước khi tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận thì người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất khi thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay