Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH

Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên, sau đó 1 thành viên trong công ty có thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho 1 người khác không phải là thành viên trong công ty, vậy tổng đài cho tôi hỏi: công ty tôi có phải thông báo lên Sở kế hoạch và đầu tư hay không?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về tổng đài tư vấn chúng tôi, đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 điều 31 Luật doanh nghiệp 2014 thì khi đó công ty bạn cần phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thành viên trong công ty TNHH  với Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh (thành phố) nơi công ty bạn đặt trụ sở. Theo đó, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới ghi nhận thông tin về thành viên mới trong công ty, Công ty bạn cần thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Tiến hành triệu tập họp hội đồng thành viên trong công ty về việc tiếp nhận thành viên mới.

Sau khi được sự đồng ý của hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng vốn góp. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp phải được lập thành văn bản. Nội dung của hợp đồng phải ghi rõ bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, phần vốn góp được chuyển nhượng, hình thức thanh toán, phương thức thanh toán, cam kết của các bên về việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Khi hai bên hoàn tất việc chuyển nhượng sẽ phải lập biên bản xác nhận đã hoàn thành việc chuyển nhượng để gửi tới Phòng đăng kinh doanh.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên trong công ty do chuyển nhượng phần vốn góp.

Khoản 2 điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cá nhân; phn vn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có:

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên mới là cá nhân;

– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Thành phần hồ sơ sẽ gồm có:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Hợp đồng chuyển nhương hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng
  • Biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên
  • Danh sách thành viên góp vốn
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên góp vốn mới. Đối với thành viên góp vốn mới là tổ chức cần có: Bản sao chứng thực đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập đối với thành viên mới là tổ chức,Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được thành viên mới là tổ chức ủy quyền
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn trong trường hợp thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục

Nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Quý công ty có thể nộp hồ sơ theo một trong hai hình thức: nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ qua mạng (tại Hà Nội bắt buộc thực hiện nộp hồ sơ 100% qua mạng)

Lệ phí nhà nước:

  • Lệ phí công bố 300.000 VNĐ;
  • Lệ phí cấp lại ĐKDN: 200.000 VNĐ ( Khi nộp hồ sơ qua mạng, doanh nghiệp được miễn lệ phí nhà nước)
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165