Thứ Tư (06/07/2022)

Thay đổi thông tin giấy chứng nhận quyền tác giả

Sửa đổi giấy chứng nhận quyền tác giả. Thay đổi thông tin chứng nhận bản quyền tác giả. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin bản quyền tác giả

Theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật sở hữu trí tuệ: “Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này tiến hành cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Khoản 4 điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả như sau: “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được cấp đổi trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc thay đổi thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Như vậy trong trường hợp thông tin về tác giả, chủ sở hữu trên giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có sai sót thì chủ sở hữu tự mình nộp đơn hoặc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác nộp hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

  • Công văn về việc cấp đổi giấy chứng nhận
  • Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả; Quyết định giao việc; Giấy cam đoan của tác giả; 02 tác phẩm (chỉ nộp các tài liệu có nội dung sửa đổi)
  • Văn bản uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện
  • Giấy giới thiệu của tổ chức được uỷ quyền cho cá nhân

Lưu ý: Các tài liệu trên đây phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Trình tự cấp đổi đăng ký bản quyền tác giả

Bước 1: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có nhu cầu xin đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn nêu rõ lý do và hồ sơ xin đổi.
Cục Bản quyền tác giả đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả;
Bước 2: Sau khi tiếp nhận đơn cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Bước 3: Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; hoặc từ chối cấp đổi nếu có lý do chính đáng.
Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.
Thời hạn giải quyết: Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận: trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp từ chối cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Các vấn đề thường gặp khi cấp đổi giấy chứng nhận bản quyền tác giả

1. Tên công ty thay đổi thì có phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không? Khoản 4 điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP: “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được cấp đổi trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc thay đổi thông tin về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan, tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.
Như vậy trong trường hợp thay đổi tên công ty thì công ty bạn phải nộp hồ sơ đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

2. Sử dụng con dấu cũ hay mới để đóng dấu vào tài liệu thay đổi giấy chứng nhận trong trường hợp đổi tên công ty?
Trường hợp thay đổi tên công ty sẽ dùng dấu mới để đóng vào hồ sơ. Xem thêm: Quy định về con dấu doanh nghiệp 2021

3. Chuyển nhượng quyền tác giả có phải làm hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả?
Khi hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có hiệu lực thì sẽ làm chấm dứt quyền công bố lẫn quyền tài sản của chủ sở hữu, đồng thời làm phát sinh những quyền này cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng. Điều này cho thấy khi chuyển nhượng quyền tác giả có sự thay đổi về chủ sở hữu tác phẩm, do đó bạn cần tiến hành thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại Cục sở hữu trí tuệ theo khoản 4 Điều 35 Nghị định 22/2018/NĐ-CP.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay