Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thêm thành viên góp vốn mới trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trong thời gian tồn tại và hoạt động của công ty TNHH 2 thành viên trở lên do nhiều lý do khác nhau mà có thể dẫn tới việc thay đổi thành viên góp vốn trong công ty, khi công ty tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới thì công ty có cần phải thực hiện thủ tục gì không? Bài viết này của AZLAW sẽ tư vấn về thủ tục mà công ty phải thực hiện khi có sự thay đổi về thành viên này. Khoản 3 điều 29 và khoản 1 điều 31 của Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

Điều 29. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
Điều 31. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này.

Theo đó trường hợp khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, công ty TNHH; thành viên hợp danh; chủ doanh nghiệp tư nhân hay thành viên góp vốn của công ty TNHH thì khi đó doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Phòng đăng ký kinh doanh.

Cụ thể tại khoản 1 điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định về đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phn vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;
c) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;
d) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;
đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo Thông báo phải có:
– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;
– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bn sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên là cá nhân;
– Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Khi tiếp nhận thêm thành viên mới vào công ty điều này cũng có nghĩa công ty cần thực hiện đồng thời việc thêm thành viên và tăng vốn điều lệ của công ty. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thêm thành viên góp vốn mới gồm có:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục II-1 ban hành kèm theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
– Biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên
– Danh sách thành viên góp vốn
– Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên góp vốn mới. Đối với thành viên góp vốn mới là tổ chức cần có: Bản sao chứng thực đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập đối với thành viên mới là tổ chức,Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được thành viên mới là tổ chức ủy quyền
– Giấy chứng nhận góp vốn của thành viên mới
Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn trong trường hợp thành viên mới là nhà đầu tư nước ngoài
– Văn bản ủy quyền cho người nộp
– Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc
Phương thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Phòng đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua mạng
Lệ phí công bố: 100.000 VNĐ

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165