Liên hệ tư vấn 1900.6165

Có được thi hành án với tài sản đang thế chấp?

Em sau khi gửi đơn kiện về tranh chấp hợp đồng lao động cho Tòa án thì Tòa Án giải quyết ra Quyết Định luôn rồi thì em đã thắng kiện và Tòa Án chuyển qua thi hành án thì thi hành án làm thủ tục thông báo yêu cầu Công Ty phải trả những khoản tiền cho em . Mà Công ty lấy lý do không có tiền, cũng không chịu thanh toán. Trong tài khoản ngân hàng công ty giao dịch thì không sử dụng tài khoản đó mà mở công ty khác sử dụng tài khoản khác? Nên việc thi hành án cũng không có kết quả ? Vậy cho em hỏi Anh chị Công ty làm vậy thì không có biện pháp bắt buộc Công ty thanh toán được sao? Công ty có tài sản máy móc đang thế chấp tại ngân hàng có thể dùng để thi hành án hay không?

Trả lời

Chào bạn! Về câu hỏi của bạn bộ phận tư vấn pháp luật có ý kiến như sau:

Thứ nhất, do đây là án dân sự nên bắt buộc bên thua kiện phải có tài sản mới có thể tiến hành thi hành án. Trên thực tế nếu bên thua kiện không có tài sản thì cũng khó có cách giải quyết.

Thứ 2, Với các tài sản đang thế chấp ngân hàng được phép sử dụng để thi hành án với điều kiện tại điều 90 Luật thi hành án dân sự:

  • Người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án.
  • Giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.

Việc thế chấp tài sản hợp pháp trước khi có bản án sơ thẩm, thì cơ quan thi hành án được kê biên, xử lý tài sản nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án dân sự. Đó là trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, Chấp hành viên có quyền kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án đang thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án. Khi kê biên tài sản đang thế chấp, Chấp hành viên phải thông báo ngay cho người nhận nhận thế chấp; khi xử lý tài sản kê biên, người nhận nhận thế chấp được ưu tiên thanh toán theo quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Thi hành án dân sự.

Trường hợp máy móc ở trên như trao đổi đã được thế chấp hợp pháp mà có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn nghĩa vụ phải thanh toán theo hợp đồng thế chấp thì Chấp hành  viên phải thông báo cho người nhận thế chấp biết nghĩa vụ của người phải thi hành án; yêu cầu người nhận thế chấp thông báo để cơ quan thi hành án kê biên tài sản đã thế chấp khi người vay thanh toán hợp đồng đã ký hoặc để kê biên phần tiền, tài sản còn lại (nếu có) sau khi tài sản bị bên nhận thế chấp xử lý để thanh toán hợp đồng đã ký theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165