Thứ Năm (07/07/2022)

Thoả thuận lựa chọn quốc tịch cho con

Tải mẫu văn bản thoả thuận lựa chọn quốc tịch cho con để thực hiện đăng ký khai sinh. Hướng dẫn thủ tục lựa chọn quốc tịch cho con khi cha, mẹ là người nước ngoài

Khi thực hiện khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài, nếu bố, mẹ lựa chọn quốc tịch cho con theo quy định sẽ cần văn bản thoả thuận lựa chọn quốc tịch cho con của cha, mẹ. Khách hàng có thể tải mẫu văn abrn thoả thuận lựa chọn quốc tịch cho con theo mẫu dưới đây


VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN QUỐC TỊCH CHO CON
AGREEMENT ON CHILD’S NATIONALITY

Kính gửi: Đại sứ quán Việt Nam/ Lãnh sự quán Việt Nam tại …..
To: The Embassy of Vietnam/ Consulate of Vietnam in ……..

Hôm nay, ngày …….. tháng  ……….. năm ……… , chúng tôi gồm:

Today, date………… month ……… year…………, We are:

1. Họ tên/ Full name: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày …… tháng …. năm …… Date of birth (dd/mm/yyyy):……………………………………..

CMND/ Hộ chiếu số (ID Card/Passport #):…………………………………………………………………..

Dân tộc (Ethnic Group): ……………….  Quốc tịch/ Nationality: …………………………………………

Nơi thường trú/tạm trú (Residence): ……………………………………………………………………………..

Và/And

2. Họ tên/ Full name: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày …… tháng ……. năm …… Date of birth (dd/mm/yyyy): ………………………………..

CMND/ Hộ chiếu số (ID Card/Passport #): ………………………………………………………………….

Dân tộc (Ethnic Group): …………………..   Quốc tịch (Nationality): …………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú (Residence): ……………………………………………………………………………..

Cùng thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con chúng tôi là :

Fully agree to choose Vietnamese Citizenship for our child as:

Họ và tên/Full name: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh/Date of Birth (dd/mm/yyyy): …………….  Giới tính/Sex: ………………………

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng sinh/ Giấy khai sinh số: ……………………………………………………

ID Card/Passport/Birth Certificate No: ………………………………………………………………………..

Dân tộc/Ethnic Group: …………………….   Quốc tịch/Nationality: ……………………………………..

Chúng tôi cam đoan những lời tuyên bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./We undertake that the above statements are true and complete and that we take full responsibility before the law for such declarations.

Chữ ký của Người cha Signature of the Child’s Father Chữ ký của Người mẹ Signature of the Child’s Mother

Trong trường hợp lựa chọn quốc tịch nước ngoài, văn bản thoả thuận quốc tịch phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay