Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu

Pháp luật cho phép vợ chồng có thể thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng nhưng nếu thỏa thuận đó không đúng với quy định thì có thể bị vô hiệu. Vậy trường hợp nào những thỏa thuận đó vô hiệu?

Tại khoản 1 điều 50 Luật hôn nhân gia đình 2014 có quy định như sau:

1. Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan;

b) Vi phạm một trong các quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này;

c) Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình.

– Thỏa thuận không tuân thủ điều kiện có hiệu lực của giao dịch. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, để giao dịch có hiệu lực cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
  • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
  • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
  • Hình thức: thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng phải lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Nếu không đáp ứng đủ các điều kiện này thì thỏa thuận sẽ bị Tòa án tuyên bố vô hiệu.

– Thỏa thuận bị vô hiệu do vi phạm các quy định của Luật hôn nhân gia đình

Trường hợp thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng sẽ bị tuyên bố vô hiệu trong các trường hợp:

  • Vi phạm nguyên tắc chung về chế độ tài sản chung của vợ chồng;
  • Vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng trong việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình.
  • Giao dịch liên quan tới nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng. Nếu thỏa thuận đó cho phép một bên được quyền định đoạt nhà ở là nơi ở duy nhất của vợ chồng dẫn đến vợ, chồng không có chỗ ở hoặc không bảo đảm chỗ ở tối thiểu về diện tích, điều kiện sinh hoạt, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về nhà ở
  • Vi phạm về việc giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng

– Nội dung của thỏa thuận vi phạm nghiêm trọng quyền được cấp dưỡng, quyền được thừa kế và quyền, lợi ích hợp pháp khác của cha, mẹ, con và thành viên khác của gia đình. Trường hợp thỏa thuận đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con, cháu, cha mẹ hay giữa vợ chồng hoặc để tước bỏ quyền thừa kế của những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc hoặc vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của cha, mẹ, con và các thành viên khác của gia đình đã được quy định.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165