Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thời giạn giảm vốn do không góp đủ (các loại hình công ty)

Theo quy định về thời hạn góp theo luật doanh nghiệp năm 2014 thì thời hạn góp vốn áp dụng chung cho cả công ty loại hình trách nhiệm hữu hạn và cổ phần là 90 ngày. Trên thực tế không phải trường hợp nào cũng góp đủ số vốn đã cam kết trong thời hạn góp vốn ngắn như vậy dẫn tới vi phạm các quy định về góp vốn và bị những khoản phạt không đáng có.

Giảm vốn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Thời hạn giảm vốn với công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại điều 48 Luật doanh nghiệp 2015:

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Như vậy công ty trách nhiệm hữu hạn có thể giảm vốn do không góp đủ trong thời hạn tối đa là 150 ngày tương đương với 5 tháng.

Giảm vốn với công ty TNHH một thành viên

Theo điều 74 của luật doanh nghiệp thời hạn giảm vốn đúng quy định với công ty một thành viên như sau:

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Giảm vốn với công ty cổ phần

Quy định tại điều 112 luật DN 2014: “Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Lưu ý: Thời hạn quy định ở trên là thời gian tối đa để giảm vốn mà công ty không bị phạt, tuy nhiên một số trường hợp sử dụng dịch vụ thành lập công ty giá rẻ khách hàng không được tư vấn kỹ nên phía dịch vụ thành lập công ty thường ghi ngày góp vốn là ngày nộp hồ sơ thì thời hạn giảm vốn của khách hàng sẽ ngắn hơn (do hạn góp vốn là ngày nộp hồ sơ). Do vậy, khách hàng nên lưu ý điều này khi tiến hành thủ tục giảm vốn cho công ty của mình

Hồ sơ, thủ tục giảm vốn do không góp đủ vốn đúng hạn

Hồ sơ giảm vốn điều lệ do không góp đủ
– Biên bản họp hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên công ty
– Quyết định (hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty)
– Thông báo về việc điều chỉnh vốn
– Tài liệu ủy quyền thực hiện thủ tục
Thời gian giảm vốn: 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Để hỗ trợ giải quyết nhanh nhất thủ tục giảm vốn, điều chỉnh vốn khách hàng có thể liên hệ tư vấn qua tổng đài luật sư 19006165 để chúng tôi hỗ trợ giải đáp.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165