Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định các chủ thể tham gia vào quan hệ không được thỏa thuận kéo dài hay rút ngắn thời hạn này. Căn cứ vào quy định của Bộ luật lao động 2012 thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động cụ thể như sau:

Điều 124. Thời hiệu  xử lý kỷ luật lao động

1.Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.

2. Khi hết thời gian quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 123, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 4 Điều 123, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

3. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Tùy vào tính chất của từng hành vi vi phạm mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động khác nhau. Thời hiệu này được tính kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.

  • 06 tháng: các hành vi vi phạm
  • 12 tháng: hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người lao động.
  • Một số trường hợp đặc biệt: theo quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động 2012 thì không được phép xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động, đang bị tạm giữ, tạm giam, đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động. Song trong trường hợp hết thời gian trên mà vẫn còn thời hiệu xử lý kỷ luật lao động thì người lao động phải tiến hành kỷ luật lao động ngay. Nếu thời hiệu đã hết thì được phép gia hạn thêm không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian đó. Hết thời gian nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì thời hiệu xử lý kỷ luật cũng được gia hạn thêm tối đa 60 ngày nếu đã hết thời hiệu.
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165