Thứ Hai (04/07/2022)

Thủ tục cấp sổ đỏ do trúng đấu giá

Đất trúng đấu giá xin cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận) như thế nào? Thủ tục xin cấp chứng nhận đối với đất trúng đấu giá

Đất đai trúng đấu giá thì thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thực hiện như thế nào? Thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá. Theo quy định tại khoản 16 điều 3 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
16. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Đất trúng đấu giá có 2 loại là loại đã được cấp giấy chứng nhận và loại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì làm tương tự với trường hợp sang tên sổ đỏ trong đó tài liệu về việc trúng đấu giá thay cho hợp đồng chuyển nhượng. Đối với trường hợp đất chưa có giấy chứng nhận thực hiện như sau:

Bước 1: Người nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đối với trường hợp đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm có:
– Bản sao chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu của người sử dụng đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
– Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá nhà đất đã có chứng thực (kèm theo bản vẽ thể hiện thửa đất được giao, được thuê phù hợp với quyết định giao đất, cho thuê đất).
– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
– Bản sao giấy tờ liên quan đến việc đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai khi được Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất Sơ đồ hoặc trích đo địa chính đối với thửa đất xin cấp giấy chứng nhận

Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (Phòng Tài nguyên môi trường) (điều 70, nghị định 43/2014/NĐ- CP)

Bước 3: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, thực hiện ký cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai, vào Sổ đăng ký đất đai theo quy định, trả Giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất hoặc chuyển cho UBND cấp xã để trả cho người sử dụng đất (quy định cụ thể tại điều 70, nghị định 43/2014/NĐ- CP)
Thời gian thực hiện: Không quá 30 ngày theo quy định tại K40 điều 2 nghị định 01/2017/NĐ-CP)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay