Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Bảy, Tháng Tám 17

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Khi địa điểm kinh doanh không hoạt động nữa thì phải làm như thế nào? Giải thể địa điểm kinh doanh cần chuẩn bị các hồ sơ gì? Theo quy định tại điều 60 nghị định 78/2015/NĐ-CP Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh

Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

  • Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh do giám dốc công ty ký; trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì do giám đốc chi nhánh ký
  • Hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh nộp nơi đăng ký địa điểm kinh doanh hoặc có thể nộp qua mạng tại cổng thông tin điện tử quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn; trong vòng 3 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ phòng ĐKKD sẽ ra thông báo chấp nhận hợp lệ hồ sơ và trả kết quả về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

3. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Như vậy, thủ tục chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đơn giản hơn so với thủ tục giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện hay doanh nghiệp. Khách hàng có nhu cầu chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh vui lòng liên hệ để được phục vụ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan