Thủ tục chuyển nhượng cổ phần đồng thời tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần có thể vừa tăng vốn vừa chuyển nhượng cổ phần được không? Thủ tục thực hiện như thế nào? Hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Những điều này sẽ được AZLAW giải đáp trong khi tư vấn thủ tục chuyển nhượng cổ phần đồng thời tăng vốn điều lệ

Trường hợp nào được thực hiện tăng vốn và chuyển nhượng cổ phần trong cùng một lần thay đổi đăng ký kinh doanh?

Đối với loại hình công ty TNHH, doanh nghiệp có thể đồng thời thực hiện thủ tục tăng vốn và chuyển nhượng phần vốn góp. Tuy nhiên đối với loại hình công ty cổ phần khi thực hiện thay đổi đồng thời cả tăng vốn và chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp cần lưu ý:

Công ty cổ phần tăng vốn theo hình thức: Chào bán cổ phần. Căn cứ theo Khoản 2, Điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2014 chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau:

 • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán ra công chúng;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ

Vì vậy, đối với trường hợp tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng sẽ không thể thực hiện song song trong cùng thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong một lần thay đổi do doanh nghiệp phải thực hiện thêm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ.

Như vậy doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện thủ tục tăng vốn và chuyển nhượng cổ phần trong cùng một lần thay đổi  nếu thuộc trường hợp: Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho nhau và tăng vốn theo hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu trong công ty. Các trường hợp khác, doanh nghiệp phải tách thành 02 hồ sơ: Hồ sơ Chuyển nhượng cổ phần; Hồ sơ tăng vốn. Thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần xong mới thực hiện tiếp thủ tục tăng vốn. Hiện tại theo quy định mới tại nghị định mới tại nghị định 108/2018/NĐ-CP đối với hồ sơ chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp không cần thông báo với phòng đăng ký kinh doanh như trước đây (kể cả trường hợp chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập) do vậy hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp chỉ cần lập hồ sơ nội bộ và lưu giữ tại công ty, sau đó thực hiện thủ tục tăng vốn tại phòng ĐKKD là được.

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần và tăng vốn điều lệ

Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần và tăng vốn điều lệ trong cùng một lần thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
 • Quyết định Đại hội đồng cổ đông
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Biên bản thanh lý hoặc xác nhận về việc các cổ đông đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
 • Danh sách cổ đông trong công ty
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục
 • Chứng minh nhân dân của người đại diện làm thủ tục (Bản sao có chứng thực)

Lưu ý: Đây là hồ sơ gộp thủ tục chuyển nhượng cổ phần và tăng vốn điều lệ, do vậy khi soạn thảo hồ sơ doanh nghiệp phải ghi rõ nội dung chuyển nhượng cổ phần, nội dung tăng vốn điều lệ trong Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Quyết định Đại hội đồng cổ đông, và thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Hiện tại theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo hai cách:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp:
Đây là cách chúng ta vấn thường làm từ trước đến nay. Doanh nghiệp mang hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận một cửa – Phòng đăng ký kinh doanh để nộp và nhận kết quả trực tiếp tại đây sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ nếu như hồ sơ hợp lệ

Cách 2. Nộp hồ sơ qua mạng
Doanh nghiệp có thể hình dung việc nộp hồ sơ qua mạng theo sơ đồ sau: Tạo tài khoản đăng nhập trên trang dangkykinhdoanh.gov.vn  => Yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh => Scan hồ sơ đã chuẩn bị => đăng nhập tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ => hồ sơ hợp lệ sẽ mang hồ sơ bản giấy lên Bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh để nộp => Nhận kết quả

Nhìn chung dù thực hiện nộp hồ sơ theo cách 01 hoặc cách 02 thì thời gian giải quyết vẫn là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo yêu cầu và thời gian giải quyết hồ sơ sẽ tính từ ngày doanh nghiệp nộp lại hồ sơ theo yêu cầu. Hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh TP Hà Nội đang triển khai nộp hồ sơ qua mạng 100%, vì vậy các doanh nghiệp có trụ sở tại Thành phố Hà Nội bắt buộc phải nộp hồ sơ chuyển nhượng cổ phần và tăng vốn theo cách này. Doanh nghiệp có thể tham khảo thêm cách thức nộp hồ sơ qua mang tại bài viết sau của AZLAW hướng dẫn nộp hồ sơ doanh nghiệp qua mạng điện tử