Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Năm (27/02/2020)AZLAW

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu có khá nhiều lợi ích cho chủ sở hữu nhãn hiệu, một trong số đó là quyền được sử dụng độc quyền nhãn hiệu đó trên thị trường. Tuy nhiên một số trường hợp nhãn hiệu có giá trị khi đang trong quá trình đăng ký đã có thể được chuyển nhượng với mức giá rất cao. Khi đó nhãn chưa được cấp văn bằng, nhưng nếu được bảo hộ thì thời gian bảo hộ tính từ ngày nộp đơn do đó trong các trường hợp này để chuyển nhượng sẽ cần làm thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong bài viết này AZLAW sẽ hướng dẫn cụ thể về các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục chuyển nhượng đơn dăng ký nhãn hiệu này.

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Người nộp đơn có thể yêu cầu chuyển nhượng nhiều đơn của cùng một chủ đơn trong một tờ khai, với điều kiện phải nộp phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn theo quy định theo số lượng đơn tương ứng. Đối với trường hợp nhãn đã được bảo hộ tham khảo thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu.

Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo đó tại Khoản 17.4 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, hồ sơ tiến hành thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký bao gồm:
– Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền) ghi rõ các thông tin về tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó.
– Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp theo mẫu số 02-CGĐ thuộc Phụ lục B được ban hành kèm Thông tư 16/2016/TT-BKHCN.
– Văn bản ủy quyền (Trong trường hợp qua đại diện sở hữu)

Phí chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Ngoài ra, trong trường hợp yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người yêu cầu phải nộp phí thẩm định đơn và phí công bố theo quy định. Lệ phí thực hiện thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC gồm:
– Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn: 160.000 VNĐ/đơn đăng ký;
– Phí công bố thông tin chuyển nhượng đơn: 120.000 VNĐ.

Thời gian chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thời gian thực hiện chuyển nhượng đơn theo quy định là 2 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ chuyển nhượng đơn, tuy nhiên trên thực tế thời gian có thể kéo dài từ 3 – 6 tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc của cục sở hữu trí tuệ (do hiện tại số lượng đơn tại cục SHTT khá lớn nên thời gian làm việc thường chậm hợn theo quy định)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165