Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tôi đang có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất mang tên tôi cho người khác. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi thủ tục và các nghĩa vụ tài chính phải nộp khi thực hiện chuyển nhượng? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời

Khi muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngoài điều kiện phải có GCNQSDD, thì đất bạn muốn chuyển nhượng phải là đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và đất chuyển nhượng đang trong thời hạn sử dụng. Trong trường hợp bạn có đủ điều kiện để được cấp GCNQSDD nhưng lại chưa làm thủ tục để được cấp thì bạn cũng được phép chuyển nhượng nhưng trước đó bạn phải làm thủ tục cấp GCNQSDD.

Về hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải qua công chứng, các trường hợp chuyển nhượng bằng giấy viết tay hoặc lập vi bằng đều trái với quy định hiện hành tại khoản 3, Điều 167 Luật Đất đai 2013:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất
3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:
a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;
b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

Như vậy, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì 2 bên phải thành lập hợp đồng chuyển nhượng có công chứng, chứng thực.

Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bước 1: Thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Bước 2: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Như vậy, sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được ký kết có chứng nhận của tổ chức công chứng, bạn nộp hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, sang tên chuyển chủ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nơi có đất.

Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Đơn xin đăng ký biến động quyền sử dụng đất (theo mẫu);
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng);
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên chuyển nhượng;
– Tờ khai lệ phí trước bạ;
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Nếu chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải có hồ sơ kỹ thuật thửa đất, đo đạc tách thửa phần diện tích chuyển nhượng).

Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:
– Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
– Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thuế, phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Các nghĩa vụ tài chính phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất bao gồm:
– Thuế thu nhập cá nhân đối với bên bán: 2% giá trị đất
– Lệ phí trước bạ đối với bên mua: 0.5% giá trị đất
– Các chi phí khác: lệ phí địa chính, chi phí thẩm định, thuế đất phí nông nghiệp, phí công chứng, chứng thực…

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165