Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư (08/04/2020)

Thủ tục đăng ký, thông báo khuyến mại

Trước khi tiến hành chương trình khuyến mại, đơn vị khuyến mại phải thực hiện thông báo khuyến mại với Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương, nếu khuyến mại trong phạm vi tỉnh thành phố thì làm ở Sở Công Thương, nếu khuyến mại mang tính chất may rủi hoặc các hình thức khác (so với cách hình thức tại điều 92 Luật Thương mại 2005) từ 2 tỉnh thành phố trở lên làm tại Bộ Công Thương theo quy định tại nghị định 81/2018/NĐ-CP

Các trường hợp phải thông báo khuyến mại với Sở Công Thương

 • Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
 • Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Các trường hợp phải đăng ký khuyến mại

 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi áp dụng trên 2 tỉnh thành phố trở lên;
 • Một số trường hợp khác ngoài các trường hợp ở trên

Hồ sơ đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương

 • Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại
 • Thể lệ chương trình khuyến mại
 • Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
 • Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);
 • Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thủ tục đăng ký khuyến mại với Sở Công Thương

 • Trong thời gian 7 ngày trước khi thực hiện khuyến mại doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ theo hướng dẫn tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
 • Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nước ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà nước (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện);
 • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
 • Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;

Kết thúc chương trình khuyến mại

Kết thúc chương trình khuyến mại thương nhân phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại tại địa phương đến cơ quan quản lý nhà nước theo mẫu

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165