Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thủ tục kháng cáo dân sự như thế nào?

Theo quy định pháp luật tố tụng dân sự, đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức có quyền làm đơn kháng cáo lên Tòa án cấp trên trực tiếp giải quyết nếu thấy không thõa mãn với bản án, quyết định tạm đình chỉ hay quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm.

Người có thẩm quyền kháng cáo: Theo quy định tại điều 243 Bộ luật tố tụng dân sự , người có quyền kháng cáo là đương sự, đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức. Đối tượng mà đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo để yêu cầu Tòa án cấp trên trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm bao gồm:

  • Bản án của Tòa án cấp sơ thẩm
  • Quyết định tạm đình chỉ của Tòa án cấp sơ thẩm
  • Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm
  • Đơn kháng cáo

Đơn kháng cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo
  • Tên, địa chỉ của người kháng cáo
  • Kháng cáo phần nào của bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật
  • Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo
  • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo

Thời hạn kháng cáo: Thời hạn kháng cáo theo quy định là mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm; đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là bảy ngày, kể từ ngày người có thẩm quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Ví dụ: Ngày 11/11/2011 Tòa án xét xử sơ thẩm vụ án dân sự và tuyên án cùng ngày 11/11/2011 thì ngày được xác định và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị như sau: Đối với đương sự có mặt tại phiên tòa sơ thẩm, thì ngày được xác định là ngày 11/11/2011 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 12/11/2011. Đối với đương sự không có mặt tại phiên tòa sơ thẩm và giả sử ngày 19/11/2011 Tòa án cấp sơ thẩm mới giao bản án sơ thẩm cho đương sự thì ngày được xác định là ngày 19/11/2011 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo mười lăm ngày là ngày 20/11/2011.

Trong một số trường hợp kháng cáo quá thời hạn quy định thì vẫn được chấp nhận nếu như có lí do chính đáng.

Thông báo tiền tạm ứng án phí phúc thẩm: Sau khi chấp nhận đơn kháng cáo hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án cấp sơ thẩm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.Tiền tạm ứng án phí phúc thẩm được quy định cụ thể tại Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165