Thứ Bảy (02/07/2022)

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của chủ doanh nghiệp. Đây là loại hình doanh nghiệp được quy định tại điều 188 Luật doanh nghiệp 2014 và ít được lựa chọn khi tiến hành hoạt động kinh doanh hiện nay, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Điều 188. Doanh nghiệp tư nhân
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn, do đó trên thực tế ít người lựa chọn doanh nghiệp tư nhân khi kinh doanh. Tuy nhiên như vậy không phải là không còn nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân vì một số lý do:
– Thủ tục thành lập đơn giản: thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân không phức tạp như các loại hình doanh nghiệp khác
– Vì chịu trách nhiệm vô hạn nên một số ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp tư nhân (Ví dụ: Công ty đấu giá theo quy định tại luật đấu giá tài sản 2016 hiệu lực từ 1/7/2017)

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tại điều 19 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân chỉ bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở
Bước 2: Phòng ĐKKD xem xét hồ sơ ra thông báo hợp lệ hoặc bổ sung trong vòng 3 ngày làm việc
Bước 3: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bước 4: Khắc dấu và công bố mẫu dấu tại Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thủ tục thuế ban đầu với doanh nghiệp tư nhân

– Nộp tờ khai lệ phí môn bài và phí môn bài vào ngày 30 của tháng khi thành lập
– Nộp tờ khai GTGT kỳ kê khai đầu tiên là tơ khai khấu trừ nếu muốn áp dụng phương pháp khấu trừ
– Nộp đề nghị sử dụng hóa đơn tới cơ quan thuế quản lý (Chi cục thuế cấp quận, huyện)
– Cơ quan thuế sẽ kiểm tra trụ sở và thông báo chấp thuận cho doanh nghiệp đặt in hóa đơn nếu đủ điều kiện
– Doanh nghiệp tiến hành mua chữ ký số và phát hành hóa đơn để sử dụng

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay