Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thủ tục thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có rất nhiều lý do khác nhau để quyết định thay đổi mẫu dấu đã đăng ký trước đó với cơ quan nhà nước. Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP, việc thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và màu mực dấu phải thông báo với cơ quan nhà nước. Việc thông báo thay đổi mẫu con dấu sẽ thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Con dấu công ty phải thể hiện được tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp (khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014). Theo đó, 5 trường hợp bắt buộc thay đổi mẫu con dấu gồm:
– Thay đổi tên công ty
– Thay đổi loại hình doanh nghiệp
– Hợp nhất mã số thuế doanh nghiệp (đối với các doanh nghiệp thành lập theo luật cũ có mã số thuế riêng)
– Thay đổi hình thức, nội dung, số lượng con dấu theo điểm b khoản 4 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP
– Mất con dấu hoặc con dấu mờ, bị hỏng, mòn méo không thể tiếp tục sử dụng.

Lưu ý: trong trường hợp trên con dấu cũ của doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở thì khi thay đổi địa chỉ này cũng cần phải thay đổi con dấu. Nếu việc thay đổi địa chỉ trụ sở không ảnh hưởng đến mẫu con dấu thì không phải thay đổi mẫu dấu.

Thay đổi về mẫu con dấu có thể bao gồm những thay đổi về số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu. Theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì trước khi thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp

  • Thông báo thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp (theo mẫu II-9 theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
  • Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp kèm theo bản sao giấy tờ cá nhân của người thực hiện thủ tục

Việc thông báo sử dụng mẫu con dấu thực hiện qua cổng thông tin điện tử quốc gia https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn sau khi đăng tải mẫu dấu khách hàng có thể tra cứu mẫu con dấu trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia để xem mẫu con dấu của mình. Khách hàng có thể thực hiện bằng tài khoản đăng ký kinh doanh vì thông báo sử dụng mẫu con dấu không cần nộp bản giấy.

Xem thêm: Nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Không cần đóng dấu cũ trên thông báo thay đổi mẫu con dấu

rước đây, đối với các trường hợp theo thông tư 20/2015/TT-BKHĐT với các trường hợp thay đổi mà không còn dấu cũ sẽ bị thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ, thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hiện tại có chú thích rõ ràng về việc không cần đóng dấu cũ với hai trường hợp là mất con dấu và đã trả dấu cho cơ quan công an tại phần dấu cũ như sau:

Trường hợp doanh nghiệp bị mất con dấu cũ hoặc đã nộp con dấu cũ cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp thay đổi số lượng con dấu nhưng không thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp không cần đóng dấu vào ô này.

Do đó kể từ ngày 11/03/2019 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực doanh nghiệp khi bị mất con dấu hoặc đã trả dấu cho cơ quan công an không cần thiết phải đóng dấu vào hồ sơ mà có thể nộp hồ sơ công bố mẫu dấu mới và không cần đóng dấu vào phần thông báo mẫu dấu cũ. Việc thay đổi mẫu con dấu do mất con dấu cũ có thể được làm theo mẫu dưới đây:

Thông báo mẫu con dấu khi bị mất dấu cũ

Trên đây là trường hợp thực tế AZLAW đã thực hiện công bố mẫu dấu mới cho khách hàng khi bị mất con dấu cũ. Doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu dấu mới kể từ ngày hiệu lực ghi trên thông báo thay đổi mẫu con dấu.

Xử lý con dấu cũ sau khi thông báo thay đổi mẫu con dấu

Đối với con dấu cũ sau khi thay đổi thông báo mẫu con dấu có 2 trường hợp xử lý như sau:

Con dấu doanh nghiệp do cơ quan công an cấp

Kể từ ngày 01/07/2015 khi luật doanh nghiệp có hiệu lực, cơ quan công an đã không còn quản lý con dấu của doanh nghiệp do vậy nếu doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng con dấu sẽ làm thủ tục trả dấu tại cơ quan công an cấp con dấu

Con dấu doanh nghiệp tự công bố và không còn giá trị sử dụng

Khi thực hiện thủ tục công bố thay đổi mẫu con dấu thì mẫu con dấu cũ sẽ hết hiệu lực. Khi đó đối với con dấu cũ hiện tại pháp luật không quy định cụ thể về hình thức sử lý. Do vậy, doanh nghiệp chủ động thực hiện huỷ con dấu hoặc lưu giữ lại phục vụ việc thực hiện đối với các chứng từ, hồ sơ tại đơn vị

Hỏi đáp về thay đổi mẫu con dấu

Công ty dùng nhiều con dấu được không?

Theo luật doanh nghiệp 2015 tại khoản 1 điều 44 quy định rõ: “Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp” như vậy trường hợp của anh có thể khắc thêm một con dấu nữa để sử dụng nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn. Tại điều 12 nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định về số lượng và hình thức con dấu như sau:
Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:
a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
b) Số lượng con dấu.
c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Như vậy, đối với trường hợp này doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều con dấu thì cần phải khắc giống như nội dung con dấu cũ (hai con dấu không được có hình thức khác nhau)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165