Thứ Tư (06/07/2022)

Thủ tục thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

AZLAW hướng dẫn quý khách hàng chuản bị hồ sơ và thực hiện nộp hồ sơ công bố cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội khác doanh nghiệp thông thường ở mục tiêu hoạt động thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. Do đó doanh nghiệp phải gửi cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng công bố công khai cam kết này trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (https: www: dangkykinhdoanh.gov.vn). Dưới đây là quy định về thủ tục thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Hồ sơ thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội

– Bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Biểu mẫu 1- Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT);
– Quyết định của doanh nghiệp thông qua các nội dung trong bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh khi thông qua nội dung bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (tài liệu kèm theo Biểu mẫu 1- Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT)
– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện hồ sơ
– Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ (bản sao y chứng thực) Hồ sơ công bố cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội có thể nộp cùng hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp xã hội hoặc nộp sau khi doanh nghiệp đã được thành lập.

Xem thêm: Doanh nghiệp xã hội là gì?

Trình tự nộp hồ sơ cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị để nộp: 01 bộ hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cấp Giấy biên nhận nhận hồ sơ đăng công bố thông tin Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp

Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ: – Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật thông tin Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ doanh nghiệp biết

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Mẫu cam kết mục tiêu xã hội môi trường

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết
[Chú thích: doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này]

Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết:
– Xây dựng và tồ chức các khoá học, đào tạo ngẩn hạn về công nghệ thông tin, an toàn thông tin nhằm phô cập kiến thức và nâng cao trinh dộ công nehệ thông tin cho cộng đông nói chung và sinh viên công nghệ thông tin nói riêng hoàn toàn miễn phí.
– Xây dựng các dự án tuyên truyền về an toàn công nghệ thông tin thông qua các buổi hội thảo, chuyên đề, phần mềm, tờ rơi, tài liệu học tập nhằm phổ biến kiến thức về an toàn thông tin với cộng dông người dân nói chung và cộng đồng công nghệ nói riêng (sinh viên công nghệ thông tin, nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin)
– Liên kêt với các trường đại học đê thực hiện trao các phần học bổng mỗi cuối năm học cho các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất săc và/hoặc có diều kiện kinh tể khó khăn.

Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp:
– Công ty sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin theo danh sách ngành nghề đăng ký kinh doanh để tạo thành nguồn thu trực tiếp và nhận nguồn tài trợ từ các cá nhân, tô chức có mong muốn đóng góp đê phục vụ cho các mục đích cộng dông liên quan đến công nghệ thông tin, an toàn thông tin.
– Sau khi khấu trừ các chi phí công ty như lưong, thuế, chi phí hành chính… công ty cam kết sẽ dành tối thiểu 51% lợi thuận thu được để tổ chức các khoá học, đào tạo, hội thảo, hướng nghiệp xây dựng các dự án tuyên truyền và phổ biến kiến thức về công nghệ thòng tin, an toàn thông tin, trao học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo, hiếu lọc.
– Nhóm đối tượng hưởng lợi từ doanh nghiệp xã hội là sinh viên công nghệ thông tin, sinh viên nghèo, hiếu học, cộng đồng nói chung và nhân viên làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và ngành an toàn thông tin nói riêng.
– Hiện nay tuy internet đã trở nên phồ biến đến hầu hết người dân nhưng nhận thức về an toàn thông tin và bảo mật thông tin cá nhân của mỗi người dân còn rất kém, dễ bị các dối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo, chiểm doạt tài sản thông qua các công cu thông tin mạng khiến không chỉ cá nhân người dùng mà ảnh hưởng đến các công ty, doanh nghiệp, ngân hàng…và các tổ chức khác gây ra các thiệt hại về tài chính, vật chất, tinh thần…Với tinh thần mong muốn phô biển các kiến thức về an toàn thông tin, an ninh mạng và các lĩnh vực công nghệ thông tin khác theo nhiêu mức độ từ phổ cập đến chuyên môn tiếp cận dược các dôi tượng người dùng internet nói chung để nâng cao ý thức và kiên thức về an toàn thông tin cho mọi người.
– Thông qua các hoạt dộng tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn, nâng cao kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin, tổ chức hội thảo chuyên dề, xây dựng các dự án phổ cập kiến thức, thông tin doanh nghiệp chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao tri thức về công nghệ thông tin nói chung và an toàn thông tin nổi riêng.
Liên kết với các trường đại học để trao các phần học bông nhàm khuyên khích tinh thần học tập, hỗ trợ một phần chi phí học tập cho các học sinh, sinh viên có hoàn cành khó khăn và hiểu học.

Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ.
– Hoàn trả toàn bộ phần số dư tài trợ, viện trợ cho các cá nhản, tổ chức đã đóng góp cho doanh nghiệp.
– Nếu vì một lý do nào dó không thể chuyển trả phần số dư tài trợ viện trợ cho các cá nhân, tồ chức đã đóng góp cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cam kết chuyển giao số dư này cho các quỹ xã hội, từ thiện hoặc các doanh nghiệp xã hội khác có chung mục tiêu vê giáo dục.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay