Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thủ tục thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Doanh nghiệp xã hội khác doanh nghiệp thông thường ở mục tiêu hoạt động thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường. Do đó doanh nghiệp phải gửi cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng công bố công khai cam kết này trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (https: www: dangkykinhdoanh.gov.vn). Dưới đây là quy định về thủ tục thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục thông báo cam kết thực hiện mục xã hội, môi trường

– Bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (theo mẫu 01 thông tư 04/2016/TT-BKHĐT)

– Quyết định của doanh nghiệp thông qua các nội dung trong bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Chủ sở hữu công ty hoặc HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh khi thông qua nội dung bản Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện hồ sơ

– Giấy tớ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ (bản sao y chứng thực)

Hồ sơ công bố cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội có thể nộp cùng hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp xã hội hoặc nộp sau khi doanh nghiệp đã được thành lập.

Trình tự nộp hồ sơ cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị để nộp: 01 bộ hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cấp Giấy biên nhận nhận hồ sơ đăng công bố thông tin Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp

Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật thông tin Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ doanh nghiệp biết

Trên đây là hướng dẫn, tư vấn của AZLAW đối với thủ tục công bố cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội. Nếu quý khách hàng cần tư vấn thêm có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 19006165

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165