Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì? Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào?

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại điều 33, 37 Luật đầu tư 2014 đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hồ sơ gồm:
– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
– Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
– Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư
Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư qua điện thoại

Cách ghi mục tiêu hoạt động của dự án

Đề xuất dự án đầu tư theo mẫu số I.2 tại thông tư 16/2018/TT-BKHĐT trong đó đáng lưu ý về việc ghi ngành, nghề kinh doanh (hay mục tiêu hoạt động của dự án). Đáng lưu ý tại đây có 2 phần về ngành, nghề theo VSIC (mã ngành kinh tế VN) và mã ngành CPC (theo biểu cam kết WTO). Do vậy cần tham khảo thêm
Cách tra và ghi mã ngành đăng ký kinh doanh
Ghi mã ngành với doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Trình tự cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở KHĐT cấp tỉnh hoặc BQL khu công nghiệp nơi dự kiến đặt trụ sở
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165