Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong Hiến pháp. Thừa kế bao gồm thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Pháp luật quy định di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà cá nhân đương nhiên được hưởng di sản thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc. Vậy đó là những trường hợp nào?

Điều 644, bộ luật Dân sự 2015 quy định về thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc bao gồm:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này

Mặc dù pháp luật quy định cá nhân (người chủ sở hữu tài sản) có các quyền như: chỉ định người thừa kế ( người để lại di sản thừa kế có thể chỉ định bất cứ ai hưởng di sản thừa kế của mình, có thể là cá nhân, cơ quan, tổ chức); truất quyền hưởng di sản thừa kế của người thừa kế; giao nghĩa vụ cho người thừa kế…, nhưng để bảo vệ quyền lợi của một số người trong diện thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất, bên cạnh đó để phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, người để lại di sản thừa kế không thể bỏ qua quyền và lợi ích của những người thân có quan hệ gần gũi gắn bó nhất với mình như: cha, mẹ, vợ hoặc chồng; con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động mà người để lại di sản thừa kế phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Ở đây xuất hiện một khái niệm về “kỷ phần thừa kế bắt buộc” đây không phải khái niệm được quy định rõ trong luật tuy nhiên theo ngôn ngữ phổ thông của dân luật thì phần 2/3 của một suất thừa kế sẽ được gọi như vậy. Tuy nhiên việc tính 2/3 suất gặp không ít khó khăn do quy định của luật có nhiều cách hiểu.

  • Cách thứ nhất cho rằng tổng suất thừa kế bao gồm toàn bộ những người hưởng thừa kế theo pháp luật
  • Cách thứ 2 cho rằng tổng suất thừa kế trừ các trường hợp từ chối nhận di sản hoặc không có quyền thừa kế theo điều 621 Bộ luật dân sự 2015.

Trên thực tế, việc xác định hay được tính theo cách 1 tuy nhiên để được nhận phần di sản không phụ thuộc vào nôi dung của di chúc thì những người này cũng phải đáp ứng được các điều kiện:

  • Người lập di chúc không cho họ hưởng di sản hoặc cho hưởng ít hơn 2/3 suất của một người thừa kế theo quy định của pháp luật (2/3 một suất theo quy định của pháp luật được xác định bằng cách giả định toàn bộ di sản được chia theo pháp luật)
  • Không thuộc những trường hợp từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015
  • Không tuộc các trường hợp không có quyền nhận di sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015

Khi đáp ứng được các điều kiện nói trên, thì những người là cha, me, vợ, chồng, con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động thì mỗi người sẽ được hưởng một phần di sản thừa kế tối thiểu bằng 2/3 một định suât thừa kế theo quy định của pháp luật

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165